English

Prijavite zabranjeni sadržaj!

Formular za prijavu ilegalnog sadržaja na internetu. Prijavite nepoćudne web stranice, blogove, chatove, mailove itd.

Internetski Hotline-ovi su dokazano efektivna prva linija obrane protiv nelegalnog interenetskog sadržaja. Putem njih internet korisnici imaju mogućnost prijaviti zabranjeni sadržaj na koji su naišli na internetu  i to preko online formulara. Hotline će analizirati prijavljeni sadržaj i ući u trag nelagalnim stranicama. Lokalne stranice koje sadrže nepoćudni sadržaj su upućene nacionalnom pravosuđu na kojima je da istraže tko je odgovoran za sadržaj te da taj sadržaj uklone s Interneta. Prema nacionalno utvrđenim načelima  informacije se mogu prenjeti direktno do davatelja internetski usluga kako bi se stranice koje sadrže zabranjeni materijal odmah uklonile.

Inhope prijava Helpline prijava

Prijava nestale djece

Formular za prijavu nestale djece

Prijava

Prijava zlostavljane djece

Formular za prijavu zlostavljane djece

Prijava