Def2 09b0dffcd0903050352e8f58712c2f6013ee3685a3c460da46998513fd835ad3

U okviru Javnog natječaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za dodjelu Donacija u 2017. godini „I JA ŽELIM POSAO“, Hrvatska banka za obnovu i razvitak je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobrila financijska sredstva za provođenje projekta „Bolje sutra“,

Projekt „Bolje sutra“ usmjeren je na skupinu od 12 mladih s problemima u ponašanju kako bi im osigurao pomoć i podršku u usvajanju novih znanja, usmjeravajući ih ka razvoju novih vještina potrebnih za uspješno uključivanje u svijet rada te potičući prepoznavanje i jačanje osobnih snaga i pozitivnih osobina kao zaštitnih faktora u kasnijoj dobi. Program edukacije za unaprjeđenje kompetencija i vještina potrebnih za uspješno snalaženje u svijetu rada iz područja uslužnih djelatnosti bit će sveobuhvatan i temeljen na zahtjevima poslodavaca, a mladi s problemima u ponašanju koji isti uspješno završe dobit će certifikat o završenom osposobljavanju izdan od Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i Centra za poduzetništvo, čime će biti konkurentniji na tržištu rada nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, što će dugoročno doprinijeti kvalitetnijem razvoju, ojačati zaštitne čimbenike i osobne snage mladih te rezultirati poboljšanjem kvalitete njihovih života.

 

OPĆI CILJ: Povećanje zapošljivosti mladih s problemima u ponašanju- pripadnika teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina na području Osječko-baranjske županije

 

SPECIFIČNI CILJ:

Osposobljavanje 12 mladih s problemima u ponašanju sa područja Osječko-baranjske županije za kvalificirane stručnjake iz područja uslužnih djelatnosti kroz razvijanje dodatnih vještina i kompetencija kojima će se doprinijeti boljim mogućnostima njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja

Predviđeno trajanje projekta je od 01. rujna 2017. godine do 31. kolovoza 2018. godine

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek i Centrom za poduzetništvo.

 

Trajanje projekta

01.09.2017. - 31.08.2018.

Suradnici projekta

Thumb kristina gvozdi Kristina Vinković
Thumb lidija Lidija Štelcer

Partneri

Centar za poduzetništvo Osijek
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek