Large dfid1

Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj

Cilj projekta je unaprijediti i poboljšati njegu i zaštitu izbjeglica u RH, uključujući djecu bez pratnje.
 
Specifični cilj je da se stručnjaci i nadležna tijela, odnosno institucije za zaštitu djece ojačaju i povežu kako bi razvili politiku, odnosno, unaprijedili usluge, te pružili pomoć djeci u pokretu uzimajući u obzir najbolji interes djeteta. Budući da djeca u pokretu posebice djeca bez pratnje posebno ranjiva grupa koja lako mogu postati žrtvom nasilja, zanemarivanja, trgovine ljudima i sl. 
 
Zabrinjavajuća je činjenica da je u 2016. godini zabilježen porast kretanja djece bez pratnje i odvojene djece tzv. Balkanskom rutom. Naime, djeca bez pratnje i odvojena djeca predstavljaju posebno ranjivu skupinu, budući da su zbog krajnje nezaštićenosti izloženi rizicima da postanu žrtve raznih oblika nasilja, zlostavljanja, iskorištavanja te žrtve trgovanja ljudima. Dodatno, pomoć navedenoj djeci često nije pružena na vrijeme ili izostaje te su nedostatno „vidljiva“ u sustavu, koji nije dovoljno opremljen i educiran pružiti im nužnu podršku. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu kao neprofitna organizacija koja je osnovana 2006. godine te se od tada bavi zaštitom i promicanjem dječjih prava, u partnerstvu s organizacijom Save the Children provodi projekt „Djeca izbjeglice i migranti u Hrvatskoj“. Projekt se provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, predviđen je u trajanju od 11 mjeseci, a cilj mu je unaprijediti brigu i zaštitu djece migranata/izbjeglica (djece u pokretu) u Hrvatskoj, pri čemu se posebna pažnja posvećuje upravo djeci bez pratnje i odvojenoj djeci, kao najrizičnijoj skupini.
 
Trajanje - 1.8. 2016 - 30.6.2017.
Provode ga: Save the Children International u partnerstvu s CNZD-om
Financira DFID - Depertment for International Development - Vlada Velike Britanije
 
Provodi se u : Zagrebu i Osijeku

Trajanje projekta

01.08.2016. - 30.06.2017.

Suradnici projekta

Thumb tomislav Tomislav Ramljak
Thumb katarina Katarina Petrijevčanin

Partneri

Save the children