Def15 2ad84536d42a5d7642fb73c8066906323b7c46a38bd8cc30c0d4cdb23a2bf1c8

Mediji postaju odgajatelji mlađih generacija. Djeca provode u prosjeku 3 do 4 sata dnevno uz televiziju i druge medije (Internet), što predstavlja najveći dio slobodnog vremena.

Opći cilj projekta „Dvaput razmisli, jednom klikni“ je povećati mogućnost djeci i mladima da izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava steknu znanja, vještine i usvoje primjerena stajališta o medijskoj pismenost.

U svrhu ostvarenja općeg cilja, postavljeni su specifični ciljevi projekta:

1. osvještavanje djece i mladih o nužnosti kritičkog odnosa prema medijskim sadržajima

2. povećanje medijske pismenosti roditelja djece s teškoćama, asistenata u nastavi te odgajatelja u domovima. 

Razvoj medija čini sve značajnijim pitanja vezana uz utjecaj medija na konzumente medijskih sadržaja, a osobito na djecu, kao najosjetljiviji dio populacije. Djeca nemaju oblikovan kritički odnos prema medijskim sadržajima te su podložnija i izloženija njihovim štetnim posljedicama. Zbog toga je nužno mlade izravno i interaktivno upoznati s načinima kako kritički promatrati medije i medijske sadržaje te kako poboljšati znanje o medijima. 

Projekt obuhvaća Osječko-baranjsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju. 

 

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

Trajanje projekta

01.11.2015. - 31.08.2016.

Poveznica

http://razmisli.org/

Partneri

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek
Centar za rehabilitaciju "Mala Terezija"