Def13 78f34bf4853b329255959a697554e279d217126029c08413e01841ba1e8acee9

Osnaživanje sustava psihosocijalne pomoći za djecu, mlade i obitelj na području grada Osijeka i prevencija razvoja društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod djece i mladih kroz učenje socijalnih i komunikacijskih vještina.

Svrha projekta „Ja sam za 5“ je osnaživanje sustava pružanja psihosocijalne pomoći za djecu, mlade i obitelj kroz senzibilizaciju, informiranje i osvješćivanje građana o važnosti brige za mentalno zdravlje i usvajanja komunikacijskih i socijalnih vještina kao preduvjeta prevencije društveno neprihvatljivih oblika ponašanja.

 

Kroz svoj dugogodišnji rad s korisnicima različite dobi i kroz suradnju s brojnim ustanovama i institucijama uočena je povećana potreba za pružanjem usluge psihosocijalnog savjetovanja. Savjetovanje je metoda pružanja pomoći osobama u njihovom rastu, razvoju, sazrijevanju i prilagođavanju životnim uvjetima radi njihova osposobljavanja za samostalno rješavanje aktualnih i budućih problema. Procesom savjetovanja pojedinca se potiče na razmišljanje o sebi i svom životu te se donošenjem odgovarajućih odluka priprema za životne promjene i mijenjanje nekih važnih životnih okolnosti.

S obzirom na brojne društvene i ekonomske promjene, mladi se danas suočavaju s brojnim problemima i poteškoćama u odnosima s članovima obitelji, članovima uže i šire zajednice koje nisu u mogućnosti samostalno prevladati i koji izazivaju stres. Uspješan proces savjetovanja pomaže pojedincu da razumije značenje i snagu vlastitih emocija, djelovanje osobnih postupaka i odnosa s okolinom te da shvati uzroke osobnih problema. Cilj savjetodavnog rada je poticanje procesa prihvaćanja stvarnosti i stvaranje uvjeta za pozitivne promjene u vlastitom životu te razvoj pozitivne slike o sebi. 

 

Projekt je financiran od strane Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. 

Trajanje projekta

01.01.2018. - 31.12.2018.

Partneri

Grad Osijek
Osječko - baranjska županija