Def6 6bc038a82b8e12dcb7879ac9fde52197ac369bf282acb7e160f583f5e1c287b3

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava djela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobrilo financijska sredstva za provođenje projekta „Korak dalje“.

OPĆI CILJ: Podržavanje projekta udruge koja uključuje, potiče i priprema mlade koji izlaze iz sustava socijalne skrbi za preuzimanje uloge aktivnih građana

SPECIFIČNI CILJEVI:

  1. Osposobljavanje 20 mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi za razvijanje dodatnih vještina i kompetencija kojima će se doprinijeti boljim mogućnostima zapošljavanja u uslužnim djelatnostima nakon izlaska iz ustanove
  2. Pripremiti, osnažiti i educirati 20 mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi da participiraju u donošenju odluka koje se tiču njihovih prava i interesa, kao i poboljšanju uvjeta za osamostaljivanje

Predviđeno trajanje projekta je od 01. studenog 2017. godine do 31. listopada 2018. godine

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek.

Trajanje projekta

01.11.2017. - 31.10.2018.

Suradnici projekta

Thumb lidija Lidija Štelcer
Thumb dsc03837 Matej Žižanović

Partneri

Dom za odgoj djece i mladeži Osijek