Large legosi u centru istaknuta

Tretman poludnevnog boravka za djecu i mlade s problemima u ponašanju i maloljetne počinitelje kaznenih djela

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu 13. listopada 2014. godine pokrenuo je izvaninstitucionalni tretman poludnevnog boravka „Legosi u centru“. Riječ je o trogodišnjem projektu koji Centar provodi u suradnji s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek i Osnovnom školom Sv. Ana u Osijeku. Projekt je odobren od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, a s obzirom na ostvareni uspjeh u prvoj godini provedbe projekta, isti je nastavljen i tijekom školske godine 2015./2016.

Korisnici tretmana su djeca i mladi s problemima u ponašanju i maloljetni počinitelji kaznenih djela osnovnoškolske (7-14 godina) i srednjoškolske (14-18 godina) uglavnom s područja grada Osijeka. Trenutno je u tretman uključeno 13 korisnika koji svakodnevno dolaze u poludnevni boravak kako bi marljivo i predano usvojili nova znanja i vještine.

Tretman poludnevnog boravka obuhvaća niz različitih usluga: pomoć i podrška u svladavanju nastavnog gradiva, organizirano provođenje slobodnog vremena, psihosocijalna podrška korisnicima i članovima obitelji, radionice socijalnih i komunikacijskih vještina, kreativne radionice, sportske radionice i informatičke radionice. Navedene aktivnosti obuhvaćene su tretmanom poludnevnog boravka budući da su slabiji akademski uspjeh, izostanci iz škole i neorganizirano provođenje slobodnog vremena uz narušene obiteljske odnose rizični čimbenici koji pogoduju razvoju problema u ponašanju.

U sklopu poludnevnog boravka zaposlene su dvije odgajateljice: Tena Zalović, socijalni pedagog i Kristina Krulić, psiholog koje svakodnevno organiziraju rad korisnika i rad s članovima obitelji te koordiniraju rad volontera. Upravo volonteri imaju veliku ulogu u provođenju svih aktivnosti, a u protekloj godini u rad poludnevnog boravka je bilo uključeno preko 50 volontera koji su odradili 942 volonterskih sati. Ukoliko smatrate da i vi možete doprinijeti radu poludnevnog boravka i želite se uključiti možete nas kontaktirati na 031/272-943 ili putem mail adrese legosiucentru@gmail.com.

Trajanje projekta

01.06.2014. - 31.05.2017.

Suradnici projekta

Thumb kristina Kristina Krulić Kuzman
Thumb tena Tena Zalović

Poveznica

http://legosi.org/

Partneri

Osnovna škola "Sv.Ana"
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek