Large season 1985856 1920

Kroz ovaj projekt se nastoji obrazovati djecu s problemima u ponašanju, mlade, roditelje i odgajatelje za medijsku pismenost i sigurnost na Internetu.

Masovni mediji postaju glavni odgajatelji mlađih generacija i što je još važnije, oni im postaju uzori. Osnovni izvor informacija već duže vrijeme su radio i televizija, internet i mobitel. Tehnološko multimedijsko okruženje neizbježno je u današnjem životu i ima brojne pozitivne, ali i negativne utjecaje na doživljaje i ponašanje djece i mladih. Kako bi mediji pozitivno utjecali na njihove živote, djeca i mladi trebaju poznavati sve pozitivne (informiranost, zauzimanje za opće dobro, poticanje i razvoj demokracije, zauzimanje za slobodu javne riječi i dr.), ali još više i one negativne strane koje donose masovni mediji (prikriveno oglašavanje, nasilje, povreda privatnosti, ugleda i časti, senzacionalizam, kršenje etičkih načela i dr.). Stoga smatramo da je dobar početak osvještavanja ovakvog problema upravo projekt „Mediji današnjice – rizici i zaštita“.

Kroz ovaj projekt se nastoji obrazovati djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djeca s problemima u ponašanju), mlade, roditelje i odgajatelje za medijsku pismenost i sigurnost na Internetu. Konkretno, to se prvenstveno odnosi na razvijanje sposobnosti pristupa, analize, kritičkog prosuđivanja i vrednovanja medijskih sadržaja. Utjecaj medija je toliko prikriven da ga djeca i mladi najčešće nisu ni svjesni. Kako su djeca s problemima u ponašanju pod povećanim rizikom od štetnih utjecaja medija, u projekt smo odlučili uključiti upravo njih.

Kroz aktivnosti projekta pokušat će se pomoći djeci i adolescentima u ovladavanju vještinama za filtriranje velike količine poruka koje dnevno prime putem medija. Jednostavno rečeno, medijska edukacija znači naučiti kritički razmišljati o onome što se vidi, čuje i pročita. Stoga je medijska edukacija i pravo na slobodu izražavanja ali i na dostupnost informacija, što znači stalna i neodgodiva popratna pojava cjeloživotnog učenja.

„Mediji današnjice – rizici i zaštita“ je projekt kojeg provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanost Osijek i Domom za odgoj djece i mladeži Osijek uz financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Trajanje projekta

01.11.2016. - 31.08.2017.

Suradnici projekta

Thumb lidija Lidija Štelcer

Partneri

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek