Large fotolia 92589205 m

Projekt „Mediji – virtualni odgajatelji sadašnjosti“ se provodi u okviru povećanja medijske pismenosti i kritičkog odnosa prema medijskim sadržajima, s naglaskom na djecu i mlade.

Opći cilj projekta je ojačati medijsku pismenosti u školama te osvijestiti građane o važnosti medijske pismenosti u svakodnevnom životu.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Povećati medijsku pismenost i razviti kritički odnos prema medijskim sadržajima kod stručnih suradnika i nastavnika osnovnih i srednjih škola na području grada Osijeka.
  2. Podizanje svijesti javnosti o medijskoj pismenost.

Svakom djetetu treba omogućiti siguran pristup medijima te sadržajima važnim za njegovu dobrobit i razvoj, pomoći mu u formiranju kritičkog mišljenja prema informacijama iz različitih medija, tj.  stjecanje medijske pismenosti i razvoj medijske kulture na svim razinama odgoja i obrazovanja. Iznimno bitnu ulogu u razvijanju medijske pismenosti kod djece i mladih imaju njihovi nastavnici u osnovnim i srednjim školama kao i stručni suradnici pa je jedan od preduvjeta upravljanja utjecajima medija na djecu, odgoj i obrazovanje nastavnika i stručnih suradnika za medijsku pismenost. Kako bi se djeca medijima služila ne samo „tehnološki kompetentno“, nego i s kritičkom sviješću i zdravorazumskim odmakom od svega što je pogubno i opasno, i društvo treba dati svoj doprinos. Osobito se pritom misli na sustav odgoja i obrazovanja koje djeci, roditeljima i stručnjacima mora pružiti dovoljno informacija, ali i znanja za suočavanje s izazovima novih medija. Znači, preko nastavnika i stručnih suradnika u nastavi, djeci i mladima se želi predočiti kritičko razmišljanje koje se odnosi na medijsku pismenost.

Kroz projekt „Mediji – virtualni odgajatelji sadašnjosti“ planiraju se izraditi informativni letci o medijskoj pismenosti, organizirati Info dani, izraditi i provesti edukacija za nastavnike i stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama. Kroz navedene aktivnosti želi se postići promjena u svijesti građana o važnosti medijske pismenosti u svakodnevnom životu te se želi utjecati na proširenje znanja i vještina nastavnika na području navedene teme u svrhu kvalitetnog prijenosa znanja istog u svakodnevnom radu s djecom i mladima. 

Projekt je financiran od strane Agencije za elektroničke medije, a provodi se u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. 

Trajanje projekta

01.05.2016. - 30.11.2016.

Partneri

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku