Def7 89970a49e58045495aea1e017a05ec34dbe63822ea5c8cd9284d1e74331a0ae0

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobrilo financijska sredstva za provođenje projekta „Obitelj za 5 – program potpore jednoroditeljskim obiteljima“.

Projekt Obitelj za 5 – program potpore jednoroditeljskim obiteljima“ je sveobuhvatni program usmjeren na jačanje roditeljskih kapaciteta i vještina kroz osnaživanje i pružanje podrške jednoroditeljskim obiteljima kojeg provode educirani stručnjaci iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.

 

OPĆI CILJ PROJEKTA: Pružanje aktivne podrške jednoroditeljskim obiteljima na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

  1. Provedba edukativnog pilot programa „Obitelj za 5 – program potpore jednoroditeljskim obiteljima“ na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
  2. Diseminacija primjera dobre prakse pružanja potpore jednoroditeljskim obiteljima relevantnim institucijama i široj javnosti na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Predviđeno trajanje projekta je od 01. studenog 2017. godine do 31. listopada 2018. godine

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Osijek i Centrom za socijalnu skrb Vinkovci.

Trajanje projekta

01.11.2017. - 31.10.2018.

Suradnici projekta

Thumb kristina Kristina Krulić Kuzman
Thumb dsc03848 Melita Bungić
Thumb lidija Lidija Štelcer
Thumb kristina gvozdi Kristina Gvozdić

Partneri

Centar za socijalnu skrb Vinkovci
Centar za socijalnu skrb Osijek