Def7 89970a49e58045495aea1e017a05ec34dbe63822ea5c8cd9284d1e74331a0ae0

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobrilo financijska sredstva za provođenje projekta „Obitelj za 5 – program potpore jednoroditeljskim obiteljima“.

Projekt Obitelj za 5 – program potpore jednoroditeljskim obiteljima“ je sveobuhvatni program usmjeren na jačanje roditeljskih kapaciteta i vještina kroz osnaživanje i pružanje podrške jednoroditeljskim obiteljima kojeg provode educirani stručnjaci iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja.

 

OPĆI CILJ PROJEKTA: Pružanje aktivne podrške jednoroditeljskim obiteljima na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

  1. Provedba edukativnog pilot programa „Obitelj za 5 – program potpore jednoroditeljskim obiteljima“ na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
  2. Diseminacija primjera dobre prakse pružanja potpore jednoroditeljskim obiteljima relevantnim institucijama i široj javnosti na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Predviđeno trajanje projekta je od 01. studenog 2017. godine do 31. listopada 2018. godine

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Osijek i Centrom za socijalnu skrb Vinkovci.

Trajanje projekta

01.11.2017. - 31.10.2018.

Suradnici projekta

Thumb kristina gvozdi Kristina Vinković
Thumb kristina Kristina Krulić Kuzman
Thumb lidija Lidija Štelcer

Partneri

Centar za socijalnu skrb Vinkovci
Centar za socijalnu skrb Osijek