Large freedom 1886402 1920

Opći cilj projekta 'Prevencija po mjeri mladih' je: Prevenirati ovisnička ponašanja korisnika Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb, Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje te učenika prvih razreda Srednjoškolskog đačkog doma Osijek kao i Učeničkog doma trgovačke i komercijalne škole 'Davor Milas' Osijek kroz razvijanje socijalnih vještina djece i mladih te organizacijom izvannastavnih aktivnosti u svrhu kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u suradnji s udrugama grada Osijeka i Zagreba.

Zlouporaba sredstava ovisnosti i bolest ovisnosti predstavljaju jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema u mnogim zemljama svijeta pa tako i u Republici Hrvatskoj. Rezultati ESPAD-ovog istraživanja za 2011. godinu pokazuju da je Hrvatska po raširenosti uzimanja droga kod mladih, među europskim zemljama s uzlaznim trendom. Kroz rad Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj, vođenje tretmana poludnevnog boravka za djecu s problemima u ponašanju te provođenje projekta ''Okreni leđa ovisnosti' (2014.) i '' Znanjem protiv ovisnosti'' (2015.), imali smo priliku susresti mlade koji konzumiraju različita sredstva ovisnosti. Kroz provođenje fokus grupa s mladima prepoznali smo potrebu za osnaživanjem djece i mladih putem unaprjeđenja socijalnih vještina i edukacije o štetnosti zloupotrebe sredstava ovisnosti. Naša saznanja u skladu su sa znanstvenim spoznajama da programi koji uključuju poučavanje i vježbanje životnih vještina imaju pozitivne učinke na odolijevanje pritisku vršnjaka i korištenje sredstava ovisnosti te samopoštovanje. Mladi koji su smješteni u institucije češće posežu za sredstvima ovisnosti od svojih vršnjaka iz redovne populacije što ukazuje na potrebu za ulaganjem dodatnih napora za prevenciju konzumacije sredstava ovisnosti kod mladih smještenih u institucije. Kao potencijalno rizičnu i ranjivu skupinu, osim djece u odgojnim ustanovama i domovima za odgoj, prepoznali smo učenike prvih razreda srednjih škola koji se nalaze u učeničkim domovima budući da se nalaze u stresnom razdoblju svog života: doba adolescencije, prelazak iz osnovnoškolskog u srednjoškolsko obrazovanje, selidba iz manjeg mjesta u veliki grad, odvajanje od roditelja i samostalan život.

Opći cilj projekta 'Prevencija po mjeri mladih' je: Prevenirati ovisnička ponašanja korisnika Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb, Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje te učenika prvih razreda Srednjoškolskog đačkog doma Osijek kao i Učeničkog doma trgovačke i komercijalne škole 'Davor Milas' Osijek kroz razvijanje socijalnih vještina djece i mladih te organizacijom izvannastavnih aktivnosti u svrhu kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u suradnji s udrugama grada Osijeka i Zagreba.

U svrhu ostvarivanja općeg cilja, postavljena su TRI SPECIFIČNA CILJA:

  1. Razvijati i poboljšati socijalne vještine te utjecati na kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz organizaciju različitih aktivnosti kod korisnika odgojnih institucija i učeničkih domova
  2. Unaprijediti znanja stručnjaka i odgajatelja o sredstvima ovisnosti i poučavanje o treningu socijalnih vještina u svrhu prevencije ovisnosti među djecom i mladima
  3. Senzibilizirati javnost o važnosti usvajanja i korištenja socijalnih vještina te organiziranog i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u prevenciji ovisničkih ponašanja

Ono što čini ovaj projekt INOVATIVNIM je kreiranje specifičnog programa utemeljenog na znanstvenim spoznajama o učinkovitosti usvajanja i primjene socijalnih vještina i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u prevenciji ovisničkih ponašanja. Kroz socijalizaciju s drugim korisnicima i strukturiranom provođenju slobodnog vremena korisnici će moći uvježbati stečene vještine te otkriti nove interese i hobije te usvojiti nove vještine.

Partnerske organizacije: Zavod za javno zdravstvo 'Sveti Rok' Virovitičko- podravske županije, Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb i Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje

Suradničke organizacije: Edukacijsko-rehablitacijski fakultet, Srednjoškolski đački dom Osijek, Učenički dom trgovačke i komercijalne škole 'Davor Milas' Osijek kao i Udruga za terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje 'Mogu' iz Osijeka, Udruga Pobjede- Azil za pse Nemetin, Savjetovalište "Za zdravlje - VAGA" Osijek, Učenička zadruga L.U.D. (kratica za likovnu umjetnost i dizajn) Škole za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti Osijek pod vodstvom profesorice likovne kulture Željke Fuderer- Levak. 

Projekt financira: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa

 

Trajanje projekta

01.11.2016. - 31.10.2017.

Suradnici projekta

Thumb lidija Lidija Štelcer
Thumb anita juri Anita Jurić

Partneri

Zavod za javno zdravstvo 'Sveti Rok' Virovitičko- podravske županije
Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje