Large piz

Pomozi i ti u prevenciji nasilja nad djecom.

„Prijavi i zaustavi“ je projekt financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojeg provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u partnerstvu s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek, Dječjim domom Sv. Ana Vinkovci, Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet i Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara.

Opći cilj projekta „Prijavi i zaustavi“ je prevencija svih oblika nasilja nad djecom ranim uočavanjem nasilja, poticanjem na prijavu i uspostavljanjem novih alata i mehanizama prijave, prevencije, te brže i lakše reakcije stručnjaka. Nasilje nad djecom, nažalost događa se od najranije dobi djece pa su krajnji korisnici projekta „Prijavi i zaustavi“ upravo djeca (osnovnoškolska dob). Projektom želimo direktno raditi s građanima, stručnjacima i odgojno-obrazovnim djelatnicima, te indirektno s roditeljima kroz informiranje od strane odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnjaka škola i domova za djecu koji su prošli edukaciju, kroz medijsku kampanju i savjetodavnu web stranicu. Projekt obuhvaća Osječko-baranjsku županiju i Vukovarsko-srijemsku županiju.

U svrhu ostvarenja općeg cilja, postavljena su tri specifična cilja projekta: 

  1. Predstavljanje postojećih i uspostava novih mehanizama i alata za prevenciju nasilja nad djecom i zaštita djece – žrtava nasilja
  2. Edukacija o ranom uočavanju i prepoznavanju znakova nasilja nad djecom (znakovi ranog uočavanja i prepoznavanja nasilja nad djecom, mehanizmi i alati prijave nasilja nad djecom, pristup žrtvi/počinitelju i slično), te povećanje vjerojatnosti prijave istog.
  3. Podizanje svijesti građana o problemu i prepoznavanju nasilja nad djecom, te poticanje na prijavu istog.

U okviru projekta izrađen je promotivni spot kojeg možete pogledati na sljedećem linku: 

Aplikaciju namjenjenu djecu možete preuzeti na ovom linku dok aplikaciju za odrasle možete preuzeti ovdje

Trajanje projekta

01.10.2014. - 30.09.2015.

Poveznica

www.prijaviizaustavi.org

Partneri

Dom za odgoj djece i mladeži Osijek
Dječji dom Sv. Ana Vinkovci