Def13 78f34bf4853b329255959a697554e279d217126029c08413e01841ba1e8acee9

Osnaživanje sustava psihosocijalne pomoći za obitelj tijekom i nakon razvoda braka na području Grada Osijeka.

U Osječko-Baranjskoj županiji je 2015. godine sklopljeno 1485 brakove, dok je 511 brakova završilo razvodom. (Državni zavod za statistiku).  Iz navedenih statističkih podataka je razvidno da u Osječko-baranjskoj županiji svaki treći brak završava razvodom. Razvod roditelja za dijete predstavlja vrlo stresnu situaciju i često uključuje mnogo stresora kao što su sukob među roditeljima, promjene u mjestu stanovanja i školi, nošenje s novom ljubavnom vezom roditelja, gubitak vremena provedenog s jednim ili oba roditelja, a i sa članovima šire obitelji. 

Kako je za djecu bitna podrška i stabilnost obitelji, stabilnost roditelja, neovisno o tome da li žive zajedno, podrška obitelji pogotovo u konfliktnim situacijama kao što je razvod braka treba u društvu postati prioritetna, kako bi se djeci omogućio puni razvoj potencijala i sigurno i zdravo odrastanje. 

Pravovremenim traženjem psihološke pomoći sprečava se produbljivanje psihičkih poremećaja, oslobađa se emocionalne napetosti, dobivaju se odgovori na specifična pitanja, te u konačnici omogućava se osobi da promijeni kako se osjeća, misli i ponaša te da živi kvalitetnije, bolje, sretnije i zadovoljnije. 

Kroz svoj dugogodišnji rad s korisnicima različite dobi i kroz suradnju s brojnim ustanovama i institucijama uočena je povećana potreba za pružanjem usluge psihosocijalnog savjetovanja, pogotovo roditeljima koji prolaze kroz razvod braka ili su razvedeni, ali i njihovoj djeci. 

Upravo iz navedenih razloga smatramo da je neophodno osigurati dostupnu i besplatnu pomoć i podršku obitelji koja prolazi kroz razvod, jer kada se roditelje podsjeti na bit odgovornog roditeljstva, roditelji će moći biti stup podrške djetetu da prođe kroz razvod braka, a da pri tome šteta za psihičko zdravlje djeteta bude minimalna. 

 

"Psihološka pomoć i podrška obitelji koja prolazi kroz razvod" je projekt Centra za nestalu i zlostavljanu djecu koji je financiran od strane Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. 

Trajanje projekta

01.01.2017. - 31.12.2017.

Suradnici projekta

Thumb lidija Lidija Štelcer

Partneri

Grad Osijek
Osječko - baranjska županija