Def14 eddb97ab4fb08cf88f7567a182aaca7e139469dc2e5352361664c242513c668c

Započela provedba projekta Upoznajmo i prepoznajmo e- nasilje.

U okviru Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobrilo provođenje projekta "Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje".

Projektom „Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje“, kroz izradu novih alata i mehanizama za prijavu i dojavu elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima, zatim edukacijom djece i mladih, stručnjaka u sustavu socijalne skrbi te stručnih djelatnika domova za djecu kao i medijskom kampanjom nastojimo obuhvatiti velik broj građana koji će biti informirani i senzibilizirani, želimo potaknuti da svi preuzmu moralnu odgovornost prijave elektroničkog nasilja nad djecom i mladima u slučaju osnovane sumnje. Uspješno provedenim aktivnostima projekta ostvarit ćemo konkretne rezultate koji će direktno utjecati na ciljeve projekta tj. na prevenciju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima. Aktivnosti projekta „Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje“ obuhvaćaju edukaciju za studente Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu, u vidu predavanja i radionica, provedbu radionica s djecom i mladima korisnicima ustanova socijalne skrbi te edukaciju stručnjaka iz područja socijalne skrbi.

Nadalje, izradom nove savjetodavne web stranice, digitalnog priručnika o elektroničkom nasilju te aplikacijom i interaktivnim kvizom za mobitele, tablete i osobna računala nastojimo uvesti inovativne načine edukacije šire javnosti te bolje mogućnosti prijave elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima. Također ćemo sveobuhvatnom medijskom kampanjom, kroz izradu promotivnih materijala i obilježavanje bitnih datuma, informirati i senzibilizirati širu populaciju građana u četiri županije o raširenosti elektroničkog nasilja te obavezi svakog građanina da pravovremeno reagira u zaštiti djece i mladih od istoga.

Navedenim aktivnostima omogućit će se sudionicima projekta da steknu znanje, vještine, razviju kritički stav i usvoje primjerena stajališta u skladu s njihovim interesima i sposobnostima. Na taj način omogućit ćemo prevenciju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima.

Opći cilj projekta je: Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima provedbom sveobuhvatnog i samoodrživog programa prevencije namijenjenog djeci i mladima te edukacijom stručnjaka na području Vukovarsko – srijemske, Zadarske, Primorsko – goranske županije i Grada Zagreba.

U svrhu ostvarenja općeg cilja, postavljena su četiri specifična cilja projekta:

  1. Smanjenje pojavnosti elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku provedbom programa prevencije elektroničkog nasilja.
  2. Utvrđivanje potreba te unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja socijalne skrbi te odgoja i obrazovanja u području prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima te pravovremene i kvalitetne intervencije.
  3. Unaprjeđenje suradnje relevantnih dionika na nacionalnoj razini u razvoju i provedbi programa prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima.
  4. Informiranje i podizanje razine svijesti o problemu elektroničkog nasilja i zlostavljanja za širu javnost te poticanje na prijavu istog.

Predviđeno trajanje projekta je od 15.listopada 2017. godine do 14.listopada 2018. godine

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci, Domom za odgoj djece i mladeži Zadar, Centrom za pružanje usluga u zajednici "Izvor" te u suradnji sa Studijskim centrom za socijalni rad Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Trajanje projekta

15.10.2017. - 14.10.2018.

Suradnici projekta

Thumb tomislav Tomislav Ramljak
Thumb kristina Kristina Krulić Kuzman

Partneri

Dom za odgoj djece i mladeži Zadar
Studijski centar socijalnog rada
Centar za socijalnu skrb Vinkovci
Centar za pružanje usluga u zajednici "Izvor"