Large web detektivi

Interaktivni projekt u kojemu osnovnoškolci uče detektirati i prijavljivati nezakonite i neprimjerene internetske sadržaje

Web detektivi zapravo su djeca obučena za prepoznavanje i prijavljivanje neprimjerenog sadržaja na Internetu.

Svaki web detektiv dobit će „detektivsku iskaznicu“ kako bi, temeljem jedinstvenog koda s iskaznice, mogao prijaviti neprimjereni sadržaj putem dojavnog internet obrasca i time ispuniti svoju zadaću Web detektiva koja uključuje prijavljivanje međuvršnjačkog nasilja putem interneta.

Svrha projekta Web detektivi je povećati razinu znanja i svijesti djece, mladih i roditelja u vezi eventualne zlouporabe korištenja suvremene tehnologije poput računala, mobitela, interneta i društvenih mreža, a njegovo provođenje se planira i u ostalim hrvatskim županijama u skoroj budućnosti.

Cilj i zadaće projekta Web detektivi usklađene su s ciljevima odgoja i obrazovanja u osnovnom i srednjem školstvu, jer osiguravaju sustavan način poučavanja učenika, potiču iunaprjeđuju njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima.

 Odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, te ih osposobljavaju za život u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju, te aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva, pri čemu osiguravaju učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća i cjeloživotno učenje (Članak 4., Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN, br 87/08).

Cilj projekta “Web detektivi” jest obrazovati i osposobiti djecu diljem Republike Hrvatske za usvajanje i razvijanje vještina prepoznavanja neprimjerenih i opasnih medijskih sadržaja kroz održavanje tematskih predavanja i praktičnih radionica s učenicima osnovnoškolske dobi. Web detektivi su djeca obučena za prepoznavanje i prijavljivanje neprimjerenih sadržaja na Internetu, stoga je namjera projekta u skladu s odredbama o sigurnosti i zaštiti zdravlja odgojno-obrazovnih ustanovama, jer potiče stvaranje uvjeta za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika, sprječava neprihvatljive i rizične oblike ponašanja, brine se o sigurnosti učenika, omogućava praćenje socijalnih problema i pojava kod učenika i poduzimanja mjera za otklanjanje njihovih uzroka i posljedica, u suradnji s tijelima socijalne skrbi odnosno drugim nadležnim tijelima, te pospješuje vođenje evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja učenika, uz mogućnost unaprjeđivanja usluga savjetodavnog rada s učenicima (Članak 67., Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN, br 87/08).

Web detektiv posjeduje detektivsku iskaznicu, prikuplja dokaze ili informacije o neprimjerenim sadržajima na Internetu, te šalje elektronsku prijavu pomoću svog WDIK-a na detektivskoj iskaznici.

Zadaće web detektiva su:

- praćenje i prijava nepoćudnog sadržaja pomoću e-prijavnice,

- identifikacija na e-prijavnici pomoću web detektivskog identifikacijskog koda, te

- reagiranje provjerom sadržaja i slanjem e-prijavnice u slučaju dobivanja informacije od poznanika, prijatelja ili prijateljice o neprimjerenom sadržaju ili ponašanju na Internetu.

Cilj ovako koncipiranog projekta medijskog odgoja i prevencije elektroničkog nasilja među djecom i mladima je osposobljavanje web detektiva usvajanjem temeljnog znanja i vještina odgovorne uporabe medija, poticanjem kritičkog stava i refleksije prema medijima kroz analizu i usporedbu medijskih sadržaja s odgojnim ciljem, zadaćama, načelima i temeljnim ljudskim vrijednostima i pravima, te prevencije, suzbijanja i prijave razvojno i odgojno- socijalizacijski neprimjerenih sadržaja na Internetu.

Trajanje projekta

04.11.2016. - 15.12.2016.

Poveznica

http://webdetektivi.org/

Partneri

Microsoft