Large hotline

interaktivni projekt u kojemu osnovnoškolci uče detektirati i prijavljivati nezakonite i neprimjerene internetske sadržaje

Ovim projektom, koji će se provesti u osnovnim školama u Osijeku i Varaždinu početkom šk. godine 2010./2011., izvršiti će se obuka osnovnoškolaca za selekciju primjerenih od neprimjerenih sadržaja za djecu pronađenih na internetu te prijavu onih nezakonitih i neprimjerenih putem web formulara na web stranici Centra kreiranog u svrhu provedbe ovog projekta.

Suradnici projekta

Thumb boris Boris Radanović

Poveznica

http://webdetektivi.org/

Partneri

Grad Varaždin