Large zpo dizajn logo

Projekt prevencije ovisnosti

Zlouporaba sredstava ovisnosti i bolest ovisnosti predstavljaju jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema u mnogim zemljama svijeta pa tako i u Republici Hrvatskoj. Kroz rad savjetovališta, vođenje tretmana u poludnevnom boravku i provođenje projekta ,,Okreni leđa ovisnosti“ (2014.) često smo se susretali s mladima koji konzumiraju sredstav ovisnosti (najčešće sintetske kanabinoide). Kroz proveđenje focus grupa (2015.) u sklopu aktivnosti drugog projekta prepoznali smo potrebu za osnaživanjem mladih putem unaprijeđenja socijalnih vještina i edukacije o štetnosti zloupotrebe sredstava ovisnosti. Provođenjem istraživanja o bijegovima mladih iz institucionalnog smještaja dobili smo podatak da 30% mladih koji bježi iz institucija to čini kako bi konzumirali opojna sredstva. Mladi koji su smješteni u institucije češće posežu za opijatima od svojih vršnjaka iz redovne populacije što ukazuje na potrebu za ulaganjem dodatnih napora za prevenciju konzumacije sredstava ovisnosti kod mladih smještenih u institucije.

Projektnim aktivnostima obuhvaćeni su korisnici odgojnih institucija partnerskih organizacija, odnosno djeca i mladi u riziku i s problemima u ponašanju, zatim odgajatelji i stručni djelatnici u partnerskim organizacijama koji će se educirati za provođenje edukacijskih radionica i treninga socijalnih vještina, građani i građanke, volonteri te akademska zajednica. Važno je naglasiti da će djelatnici (izvoditelji projekta) svih partnera u projektu surađivati i sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima.

OPĆI CILJ PROJEKTA „ZNANJEM PROTIV OVISNOSTI“  je prevencija svih oblika ovisnosti korisnika Doma za odgoj djece i mladeži Osijek i Odgojnog doma Bedekovčina, kroz educiranje odgajatelja navedenih domova pružanjem novih znanja i vještina (tehnika i metoda rada) za rad s rizičnom skupinom djece (korisnika odgojnih institucija), odnosno djece u rizičnom socijalnom okruženju, o opasnostima sredstava ovisnosti i razvijanjem socijalnih vještina čiji je krajnji cilj smanjenje broja onih koji se upuštaju u eksperimentiranje s istim.

 

Partnerske organizacije: Odgojni dom Bedekovčina i Dom za odgoj djece i mladeži Osijek

Suradnička organizacija: Edukacijsko-rehablitacijski fakultet

Projekt financira: Ministarstvo zdravlja 

 

Videospotovi izrađeni kroz projekt:

NEGATIVNE POSLJEDICE OVISNOSTI

 

 

SOCIJALNE VJEŠTINE

 

Trajanje projekta

09.11.2015. - 09.11.2016.

Suradnici projekta

Thumb katarina Katarina Petrijevčanin
Thumb tena Tena Zalović

Poveznica

http://prevencijaovisnosti.org/

Partneri

Odgojni dom Bedekovčina
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek