Large large sunflower 147075 1280

Pozivamo sve zainteresirane stručne suradnike (psihologe, pedagoge, socijalne pedagoge, socijalne radnike) koji su u direktnom radu s obiteljima, na dvodnevnu edukaciju u sklopu projekta Program pozitivnog roditeljstva Suncokret – univerzalna prevencija ovisnosti (Suncokret), financiranog od Ureda za suzbijanje zlouporabe droge Vlade Republike Hrvatske.

 

Edukacija će se održati 30. i 31. kolovoza 2018. godine u prostorima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, adresa J. J. Strossmayera 1/I, 1. kat, s početkom u 10:00 sati. Voditelji edukacije su stručni suradnici psiholog i pedagog Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Sudionici će na edukaciji imati priliku upoznati se s:

- oblicima prevencije ovisničkog ponašanja kod djece i mladih,

- treningom socijalnih vještina za mlade,

- načinima preventivnog rada s obiteljima u sklopu univerzalne prevencije ovisnosti,

- glavnim značajkama programa pozitivnog roditeljstva Suncokret i njegovom primjenom.

Ovisno o broju prijavljenih sudionika, edukacija će se provesti kroz dva dana u maksimalnom trajanju od šest sati.

Molimo sve zainteresirane da popune obrazac za prijavu na slijedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfihmhxH811aP62iDofEDelih5f86WjfpM3B4y2snPWsuRAZQ/viewform?usp=sf_link.