Large jfelton mastermind group

Poziv za uključivanje relevantnih dionika na nacionalnoj razini u rad masterming grupe za izradu smjernica o postupanju u slučajevima elektroničkog nasilja.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provodi projekt „Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje“ financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima. Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci, Domom za odgoj djece i mladeži Zadar, Centrom za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce te u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada.

U sklopu Specifičnog cilja 3. Unaprjeđenje suradnje relevantnih dionika na nacionalnoj razini u razvoju i provedbi programa prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima planiraju se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost 3.1. Formiranje mastermind grupe stručnjaka s ciljem izrade smjernica za postupanje u slučajevima nasilja na internetu – Navedena aktivnosti podrazumijeva formiranje mastermind grupe u vidu radne skupine stručnjaka koja će izraditi smjernice za postupanje u slučajevima nasilja na internetu, a koje mogu biti od koristi prilikom izrade Nacionalnog protokola o postupanju u slučajevima elektroničkog nasilja.

 

Do lipnja 2018. godine planirana su dva sastanaka i povremena elektronička komunikacija. Od članova grupe stručnjaka očekivan je konzultativni doprinos u sljedećim aktivnostima:

  • Definiranje i ujednačavanje terminologije elektroničkog nasilja
  • Analiziranje postojećih protokola i pravilnika
  • Definiranje smjernica prilikom postupanja u slučajevima elektroničkog nasilja
  • Izrada provjerne liste za ustanove za djecu s ciljem identificiranja potencijala i rizika ustanova i izgradnje interne politike usmjerene prevenciji nasilja na internetu

 

Slijedom navedenog, ovim pozivom želimo uključiti sve relevantne dionike na nacionalnoj razini (predstavnika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ustanove socijalne skrbi, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ureda pravobraniteljice za djecu,  predstavnike organizacija civilnog društva za djecu te članove akademske zajednice ) kako bi formirali radnu skupinu i izradili smjernice o postupanju u slučajevima elektroničkog nasilja.

Prvi sastanak radne skupine održat će se u ponedjeljak 05.03.2018. godine, s početkom u 13:00 sati, u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu, Ured u Zagrebu, Hebrangova 18. Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu kristina@cnzd.org

 

 

Slika preuzeta s http://www.businesshorsepower.com/10-reasons-join-mastermind-group/ 

Autor

Kristina

Datum

20.02.2018.

Vezani projekti

Partneri

Studijski centar socijalnog rada