Large love 2879674 1920

Kako unaprijediti međuljudske odnose?

Ljudi su društvena bića. Svaki čovjek teži ostvarivanju kvalitetnih, pozitivnih odnosa s drugim ljudima s kojima dolazi u interakciju. Kvalitetni međuljudski odnosi izvor su zadovoljstva i zadovoljenja brojnih potreba, kako u privatnom životu, tako i u radnom okruženju.

Usprkos tome, čini se da rad na poboljšanju i unaprjeđenju međuljudskiH odnosa na radnom mjestu često bude zapostavljen i većina poslodavaca ne prepoznaje njegovu važnost. S druge pak strane, istraživanja pokazuju da bi upravo unaprjeđenje ovog aspekta organizacije doprinijelo boljem poslovanju, pa čak i financijskoj dobrobiti!

Jasna razlika između privatnih odnosa i odnosa na radnom mjestu leži u činjenici da osobe s kojima ulazimo u privatne odnose biramo sami, dok su nam one na radnom mjestu „nametnute“ i najčešće nismo u mogućnosti birati s kim ćemo surađivati. Može se dogoditi da nam karatkeristike i temperament čovjeka koji sjedi nasuprot nama i s kojim trebamo obaviti određeni zadatak uopće ne odgovaraju, a to nas ipak ne smije udaljiti od cilja uspješnog izvršavanja posla.

Istraživanja radne klime te međuljuskih odnosa unutar nje, pokazala su da dobri međuljudski odnosi na radnom mjestu doprinose smanjenju stresa na poslu, povećavaju zadovoljstvo zaposlenika i potiču motivaciju, povećavaju otpornost prema bolestima pa ujedno smanjuju broj bolovanja i izostanaka s radnog mjesta, povećavaju odanost zaposlenika organizaciji, pridonose smanjenju izgaranja na poslu, a čine da se zaposlenici osjećaju sretno, ispunjeno i vrijedno. Osim toga, istraživanja pokazuju da, kada su među zaposlenicima izgrađeni kvalitetni i pozitivni odnosi, zajedničke odluke postaju kvalitetnije, rezultati bolji a vidljiv je i pozitivan učinak na financijsku dobrobit organizacije. O važnosti ovog aspekta radne klime puno govori i podatak da su većini ljudi odnosi s kolegama važniji od mogućnosti napredovanja ili visine plaće.

Svi ovi nalazi govore u prilog ideji da na unaprjeđenje međuljudskih odnosa na radnom mjestu treba obratiti puno više pozornosti nego što se to trenutno čini. Stručnjaci su razvili razne tehnike koje pomažu ostvarenju glavnih preduvjeta za izgradnju pozitivnih međuljudskih odnosa na radnom mjestu – od razvoja vještina slušanja, razumijevanja drugoga, empatije pa sve do jasnog i pravilnog komuniciranja vlastitih potreba, stavova i želja. Razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina zaposlenika koje nerijetko podrazumijevate te zbog toga u njih ne ulažete, može biti ključan faktor za unaprjeđenje cjelokupnog poslovanja Vaše organizacije!

Autor

Boris

Datum

07.11.2017.