Large dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na "život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika". Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca. Znate li koliko ima ljudskih prava?

Ovo je popis ljudskih prava koji se nalazi u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnoj konvenciji o građanskim i političkim pravima, Međunarodnoj konvenciji o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i skraćenoj Europskoj socijalnoj povelji.

 1. Pravo na život.
 2. Sloboda od mučenja.
 3. Sloboda od ropstva.
 4. Pravo na slobodu i sigurnost.
 5. Pravo na pošteno suđenje.
 6. Pravo na poštenu naknadu u slučaju povrede ljudskog prava.
 7. Sloboda od diskirminacije; pravo na ravnopravnost.
 8. Pravo na osobnost; pravo na nacionalnost.
 9. Pravo na privatnost i obiteljski život.
 10. Pravo na brak.
 11. Pravo na osobno vlasništvo.
 12. Pravo na kretanje osoba.
 13. Pravo na azil.
 14. Sloboda mišljenja, savjesti i vjere.
 15. Sloboda izražavanja.
 16. Sloboda okupljanja i udruživanja.
 17. Pravo na hranu, piće i smještaj.
 18. Pravo na zdravstvenu zaštitu.
 19. Pravo na obrazovanje.
 20. Pravo na zapošljavanje.
 21. Pravo na odmor i slobodno vrijeme.
 22. Pravo na socijalnu zaštitu.
 23. Pravo na političko djelovanje.
 24. Pravo sudjelovanja u kulturnom životu.
 25. Zabrana uništavanja ljudskih prava.
 26. Pravo na društveni red koji prepoznaje ljudska prava.
 27. Odgovornosti i obveze pojedinca.

 

 

Autor

Boris

Datum

10.12.2017.