Def5 4c4e6de780643c8a8f492d5d9cd38f50eb0d7718f6bac50607579e15ffd616e0

Javna tribina

Osijek, 06.11.2017 - U prostorijama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu jučer je održana javna tribina pod nazivom „Mladi s problemima u ponašanju u svijetu prakse – kako (si) pomoći?“. Javna tribina održana je u sklopu projekta „Bolje sutra“ koji provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u suradnji s Centrom za poduzetništvo i Domom za odgoj djece i mladeži Osijek, a financira ga Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Javna tribina bila je namijenjena svim poslodavcima u Osijeku i okolici koji na praksu primaju mlade koji se obrazuju za zanimanja u kojima je važan faktor komunikacija s ljudima.

Kroz raspravu i aktivni angažman svih sudionika ove tribine organizatori su predstavili projekt „Bolje sutra“ koji za cilj ima povećanje zapošljivosti mladih s problemima u ponašanju – pripadnika teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina na području Osječko-baranjske županije, aktivnosti koje će se unutar projekta provoditi, kao i rezultate koje očekuju po njegovom završetku. Osim toga, prikupili su iskustva poslodavaca o poželjnim kvalifikacijama radnika koja će pomoći u kreiranju kvalitetnog i sveobuhvatnog programa edukacije za unaprjeđenje kompetencija i vještina srednjoškolaca-praktikanata potrebnih za uspješno snalaženje u svijetu rada.

Zainteresiranim poslodavcima predstavljene su aktivnosti projekta te im se pružila prilika za aktivno sudjelovanje kako bi unaprijedili svoja znanja i vještine suočavanja s potencijalno problematičnim ponašanjima praktikanata.

 

Voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Tomislav Ramljak, ovom je prilikom istaknuo: „Projektom „Bolje sutra“ željeli smo pomoći mladima s problemima u ponašanju u stjecanju dodatnih kompetencija koje će im biti korisne pri traženju posla nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja. Važno je imati na umu da se u slučajevima mladih s problemima u ponašanju uglavnom radi o mladim ljudima koji dolaze iz izrazito nepovoljnih obiteljskih i financijskih uvjeta te je njihovo ponašanje samo reakcija na okolnosti u kojima žive. Također, željeli smo i smanjiti stigmatizaciju i predrasude koje prate djecu i mlade s ovim problemom te pružiti poslodavcima priliku da nauče nešto više o uzrocima njihovog ponašanja kako bi ga lakše razumjeli i, prema potrebi, korigirali.“

Voditeljica projekta Kristina Gvozdić objasnila je kako se projekt sastoji od nekoliko skupina aktivnosti koje su uglavnom usmjerene na mlade s problemima u ponašanju i njihove potencijalne poslodavce. Projekt započinje edukacijom poslodavaca i razmjenom iskustava o poželjnim karakteristikama zaposlenika u uslužnim djelatnostima, na temelju čega će biti izrađen sveobuhvatni program edukacije za mlade s problemima u ponašanju koji će pokrivati upravo ona područja koja su se pokazala najvažnijima za uspjeh u navedenim zanimanjima. Mladi s problemima u ponašanju unaprijedit će svoja znanja o predstavljanju poslodavcima, s posebnim naglaskom na samopredstavljanje na internetu i korištenje modernih tehnologija u svrhu profesionalnog predstavljanja, razvit će prezentacijske i komunikacijske vještine i kompetencije na hrvatskom i engleskom jeziku, naučiti upravljati osobnim financijama te saznati više o mogućnostima pokretanja vlastitog poslovnog poduhvata. Po završetku edukacije, svi polaznici koji uspješno usvoje navedena znanja i vještine dobit će Uvjerenje o usavršavanju i dodatnom obrazovanju. Kroz medijsku promidžbu i suradnju s poslodavcima nastojat će se osigurati prepoznatljivost navedenog Uvjerenja kako bi ono postalo jedan od faktora koji će povećati šanse mladima s problemima u ponašanju pri traženju zaposlenja.

 

Trajanje projekta je 12 mjeseci.

Autor

Boris

Datum

06.11.2017.