Large 1111

Navedeni okrugli stol organiziran je u sklopu projekta „Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje“ koji je dobio financijsku podršku od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u okviru Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini. Nositelj projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a projekt je prijavljen u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci, Domom za odgoj djece i mladeži Zadar, Centrom za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce te u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Okrugli stol je održan 11.listopada 2018. godine u Hotelu Dubrovnik u vremenskom razdoblju od 11.00 do 15.00 sati. Sadržaj okruglog stola bio jeusmjeren na temu nasilja putem interneta, temeljeno na najsuvremenijim znanstvenim istraživanjima i iskustvima iz prakse, predstavljanje provedenih edukativnih aktivnosti i materijala te primjera dobre prakse.

Ovim putem se želimo zahvaliti svim sudionicima na dolasku kao i našim partnerima i suradnicima sa Studijskog centra socijalnog rada, Centra za pružanje usluga u zajednici "Izvor" Selce te Centra za pružanje usluga u zajednici "Luka Ritz" koji su dali svoj stručni doprinos kroz održana predavanja.

 

Autor

Kristina

Datum

11.10.2018.

Vezani projekti

Partneri

Studijski centar socijalnog rada
Centar za pružanje usluga u zajednici "Izvor"