Large 31958063 10157105699207580 8588130594066530304 n

U slopu projekta "116 000 Hotline for Missing Children Croatia" organizirana jednodnevna edukacija za stručnjake

Edukacija je organizirana od strane Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, a održala se 4.svibnja 2018. godine od 09.00 do 17.00 sati u prostorijama Centra na adresi J.J.Strossmayera 1/I, 31 000 Osijek.

Navedena edukacija provedena je u sklopu projekta „116 000 Hotline for Missing ChildrenCroatia“ (Pozivni broj 116 000 za nestalu djecu Hrvatska), koji Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provodi u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku te s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Osijeku kao suradnicima. Projekt je financiran od strane Europske Komisije.

U okviru projekta predviđena je aktivnost izrade i pilot primjene preventivne radionice za više razrede osnovne škole i institucije za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te one s problemima u ponašanju. Preventivni program/radionica (2/3 susreta) za cilj ima senzibilizaciju i osvještavanje problematike nestale i zlostavljane djece, kao i stjecanje znanja i vještina u svrhu samozaštite djece od nasilja

Radilo se o interaktivnoj jednodnevnoj edukaciji koja je imala za cilj osposobiti djeatnike škola (nastavnike i stručne suradnike) kao i stručne djelatnike institucija i organizacija koji rade s djecom i mladima za provođenje izrađenih preventivnih radionica po priručniku.

Autor

Kristina

Datum

04.05.2018.

Vezani projekti

Partneri

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Zagreb