Large 20180710 114716

U suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici "Izvor" Selce organizirana Ljetna škola "Upoznajmo i prepoznajmo e -nasilje"

U razdoblju od 9.srpnja do 15.srpnja 2018. godine organizirana je Ljetna škola "Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje". Navedena Ljetna škola je organizirana u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici "Izvor" Selce koji su partneri na projektu "Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje", a koji su osigurali smještaj sudionicima Ljetne škole iz Osijeka te prostor za provođenju radionica i aktivnosti u okviru Ljetne škole. Cilj navedenih radionica bio je educirati djecu i mlade s područja Osječko - baranjske i Primorsko - goranske županije o sigurnom korištenju interneta, opasnostima na internetu i problemu elektroničkog nasilja te ih upoznati s radom Centra za sigurniji internet koji je pokrenut u okviru projekta „Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place” (2015-HR-IA-0013).

Edukativne aktivnosti organizirane s u obliku radionica i youth panela koje su provodili studenti Studijskog centra socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu te psihologinje Vanja Gorjanac i Kristina Krulić Kuzman. U radionicama je sudjelovalo 22 djece i mladih, a osim edukativnh aktivnosti za njih su bile organizirane i poligonske aktivnosti, zajednička druženja te izlet u Vrbnik na otoku Krku. 

 

Autor

Kristina

Datum

06.08.2018.

Partneri

Centar za pružanje usluga u zajednici "Izvor"