Large slika1

Održana završna konferencija za medije

U prostorijama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu jučer, 13. rujna 2018. godine, održana je konferencija za medije povodom završetka projekta „Bolje sutra“ koji je proveo Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u suradnji s Centrom za poduzetništvo i Domom za odgoj djece i mladeži Osijek. Projekt je financirala Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Jednogodišnji projekt naziva „Bolje sutra“ imao je za cilj povećanje zapošljivosti mladih s problemima u ponašanju – pripadnika teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina na području Osječko-baranjske županije, a uključivao je rad s 12 mladih u dobi od 16 do 18 godina, korisnika Doma za odgoj djece i mladeži Osijek i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Kako bi projektne aktivnosti ciljnoj skupini bile korisne, na početku projekta ispitane su potrebe i preferencije poslodavaca s područja Osječko-baranjske županije o poželjnim karakteristikama i vještinama radnika, kao i iskustva i potrebe mladih ljudi vezane uz školski sustav i stručnu praksu. Voditeljica projekta Kristina Gvozdić istaknula je da su na temelju dobivenih rezultata oba ispitivanja kreirane aktivnosti za mlade koje su uključivale radionice komunikacijskih i socijalizacijskih vještina na hrvatskom i engleskom jeziku, radionice predstavljanja poslodavcima u virtualnom svijetu i uživo, radionice životnih vještina poput upravljanja vremenom i novcem, a Centar za poduzetništvo educirao je mlade o načinima pokretanja poslovnog poduhvata i samostalnog posla.

U sklopu konferencije za medije mladima koji su sudjelovali na radionicama i uspješno završili navedeno osposobljavanje dodijeljena su i priznanja za stečene vještine i znanja. Podršku projektu dala je i Hrvatska udruga poslodavaca, zbog čega se nositelj projekta i partneri nadaju da će ova priznanja biti prepoznata od strane poslodavaca i dodatno bodovana pri zapošljavanju ovih mladih ljudi.

Osim navedenog, svrha projekta „Bolje sutra“ bila je i smanjiti stigmatizaciju i predrasude koje prate djecu i mlade s problemima u ponašanju te pružiti poslodavcima priliku da nauče nešto više o uzrocima njihovog ponašanja kako bi ga lakše razumjeli i, prema potrebi, korigirali.

Autor

Kristina

Datum

14.09.2018.

Vezani projekti