Large agenda

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Vas poziva da sudjelujete na „Okruglom stolu stručnjaka – Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje“ koji će se održati 11. listopada 2018. godine u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu na adresi Gajeva ul. 1, 10000, Zagreb.

Navedeni okrugli stol provodi se u sklopu projekta „Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje“ koji je dobio financijsku podršku od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u okviru Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini. Nositelj projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a projekt je prijavljen u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci, Domom za odgoj djece i mladeži Zadar, Centrom za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce te u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Opći cilj projekta je: Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima provedbom sveobuhvatnog i samoodrživog programa prevencije namijenjenog djeci i mladima te edukacijom stručnjaka na području Vukovarsko – srijemske, Zadarske, Primorsko – goranske županije i Grada Zagreba.

Sadržaj okruglog stola će biti usmjeren na temu nasilja putem interneta, temeljeno na najsuvremenijim znanstvenim istraživanjima i iskustvima iz prakse, predstavljanje provedenih edukativnih aktivnosti i materijala te primjera dobre prakse.

Okrugli stol će biti prijavljen Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj psihološkoj komori.

Zbog ograničenog broja sudionika molimo da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do utorka 9. listopada 2018. godine na mail: kristina@cnzd.org.

Autor

Kristina

Datum

28.09.2018.

Vezani projekti

Dokumenti