Large 2

Ovim putem želimo se posebno zahvaliti Campus Lions Club Universitas Osijek i Mediatoolkit na kontinuiranoj podršci radu našega Centra i na njihovim nesebičnim donacijama!

Autor

Matej Žižanović

Datum

25.10.2019.