Large scep

Seperated Children in Europe Programme

Što je to Seperated Children in Europe Programme?

Svake godine veliki broj djece odvojene od roditelja dolazi u europske zemlje. Istodobno, iskustvo je pokazalo da tretman koji dobivaju za vrijeme i nakon dolaska, u najboljem slučaju nije primjeren i, u najgorem slučaju, potencijalno je štetan. 

Način na koji se postupa prema ovoj djeci prilikom dolaska u Europu zahtijeva posebnu pažnju u smislu zaštite, osobito u sadašnjoj klimi restriktivnih azila i imigracijskih praksi.

Program Odvojene djece u Europi (SCEP) osnovan je 1997. godine i nastoji poboljšati situaciju odvojene djece kroz istraživanja, analizu politika i zagovaranje na nacionalnoj i regionalnoj razini. Posvećenost punoj primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta (CRC) temeljna je za rad SCEP-a. CRC je ratificiran od strane svih zemalja unutar Vijeća Europe i Europske unije. Vjerujemo da su svi članci u CRC primjenjivi na svu odvojenu djecu i moraju biti okvir za sve odluke koje se odnose na njih.

Velika snaga SCEP-a nalazi se u uspostavi europske mreže nevladinih organizacija, koju čine najmanje jedan član NVO-a iz svake zemlje. Cilj je SCEP-a razviti mrežu nevladinih organizacija SCEP kao ključnu europsku platformu u zaštiti i promicanju prava odvojene djece. SCEP ima redovitu komunikaciju, suradnju i razmjenu s Europskim uredom UNHCR-a i kontaktnim točkama UNHCR-a.

Razvoj takve mreže je presudan ako se pitanja žele riješiti učinkovito na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Doista, imajući mrežne partnere u toliko različitih zemalja omogućava SCEP-u da razgovara s gotovo najboljim autoritetima o pitanjima koja utječu na odvojenu djecu u Europi. Mreža također omogućuje razmjenu informacija i iskustva o lobiranju, povezivanju s onima koji pružaju izravnu podršku pojedinoj djeci i pomažu u prikupljanju informacija. Ne manje važno, SCEP nastoji dijeliti dobru praksu unutar naše mreže partnera nevladinih organizacija kroz mrežne sastanke i stalnu razmjenu informacija i iskustava.

SCEP je vođen od strane Upravljačkog odbora sastavljenog od četiri predstavnika Mreže i koordinatora Obrane za djecu - Nizozemska.

S ponosom smo postali članovi SCEP mreže te se nadamo uspješnoj i kvalitetnoj suradnji.

 

Autor

Boris

Datum

24.07.2017.