Large slika za web plakat

„Najbolji ja“ je nastavak mentorskih programa koji se kontinuirano provode među djecom i mladima u rizičnom socijalnom okruženju ili s problemima u ponašanju.

NAJBOLJI JA - sveobuhvatni program selektivne prevencije ovisnosti kod djece i mladih 

POZIV ZA VOLONTERE

 ZA VOLONTIRANJE U PROJEKTU NAJBOLJI JA MOŽETE SE PRIJAVITI PUTEM ONLINE PRIJAVNOG OBRASCA.

 

O projektu "Najbolji ja"

Pogledajte letak OVDJE. 

Cilj projekta je selektivna prevencija ovisnosti o alkoholu, pušenju i psihoaktivnim tvarima kod djece i mladih u riziku na području Osječko – baranjske županije u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga.

U projekt se mogu uključiti volonteri – mlade osobe od 18 do 35 godina oba spola koji nakon osigurane edukacije postaju mentori djeci kojima je potrebno druženje, podrška, razgovor, provođenje slobodnog vremena na kvalitetan način, pozitivni uzori te razvijanje socijalnih vještina.

Ciljana skupina projekta su djeca i mladi u riziku - korisnici usluga smještaja i poludnevnog boravka Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje i Doma za odgoj djece i mladeži.

Partnerska organizacija je Volonterski centar Osijek, dok su suradničke organizacije na projektu Dom za odgoj djece i mladeži Osijek i Centar za pružanje usluga u zajdnici Klasje.

Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

 

O MENTORSKOM PROGRAMU

„Najbolji ja“ je nastavak mentorskih programa koji se kontinuirano provode među djecom i mladima u rizičnom socijalnom okruženju ili s problemima u ponašanju.

Kroz mentorski program se postiže:

  • razvoj socijalnih vještina i znanja kod uključene djece
  • podržavanje kvalitetnog i strukturiranog provođenja slobodnog vremena
  • prevencija ovisnosti i upuštanja u rizična ponašanja kod djece i mladih

Odnos mentor – dijete zasnovan na prijateljstvu pozitivno utječe na razvoj socijalnih vještina djeteta, stjecanje novih interesa/navika i pozitivnog stava prema učenju i školi, povećanje samopouzdanje, a ujedno doprinosi i prevenciji rizičnog ponašanja (zlouporabe sredstava ovisnosti, nasilja i delikvencije) i omogućuje razvoj i jačanje zaštitnih faktora kod djece.

 

Autor

Tena

Datum

12.10.2018.

Vezani projekti

Partneri

Volonterski centar Osijek