Def15 2ad84536d42a5d7642fb73c8066906323b7c46a38bd8cc30c0d4cdb23a2bf1c8

Internet, kao najpopularnije sredstvo komunikacije  i informiranja, postao je dio svakodnevnice života djece i mladih koji su, nažalost, često izloženi neprimjerenim sadržajima te različitim vrstama elektroničkog nasilja. Kako  je Internet mjesto na kojemu, barem u Hrvatskoj, ne postoji usustavljen mehanizam kontrole sadržaja u sklopu državnog aparata, odgovornost ostaje na djeci i mladima, a ponajviše na roditeljima koji bi trebali kontrolirati  djecu u korištenju Interneta.

Međutim, ako ne postoji svijest o opasnostima Interneta, a u nas je ta svijest još uvijek vrlo slabo razvijena, ne može postojati ni odgovornost za njegovo korištenje. Zato smo odlučili preuzeti dio odgovornosti i ponuditi pomoć djeci i mladima, njihovim roditeljima, nastavnicima, državnim institucijama i svima onima kojih se dotiče područje djelovanja našega Centra.

Projekt „Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place” (2015-HR-IA-0013) prošao je na natječaju kojega sufinancira Europska  unija iz programa Department C - Connecting Europe Facility (CEF). Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Innovation and Networks Executive Agency (INEA) na temelju ovlasti delegirane od strane Europske komisije.

Koordinator navedenog projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, dok su partneri projekta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Grad Osijek i A1 d.o.o.

Projekt traje 30 mjeseci, počevši od 1. srpnja 2016. godine do 31. prosinca 2018. godine. Njegova vrijednost iznosi 541 375,15 € od čega EU financira 50% (270 678,58 €), a 50% sufinanciraju nositelj i partneri na projektu.

Cilj ovog projekta je održati i unaprijediti rad Centra za sigurniji Internet, održavanje i unaprjeđivanje Hotline-a servisa za prijavu štetnog sadržaja na internetu, kao i besplatnu, Helpline-a liniju (0800 606 606)  za djecu i roditelje kako bi prijavljivali štetan sadržaj i dobili stručnu pomoć na razini cijele Hrvatske. Savjete i pomoć pruža obučeni stručni suradnik – psiholog. Također, jedan od ciljeva je i informirati javnost o rizicima i opasnostima korištenja interneta te kako se sigurno ponašati na internetu.

U privitku ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

  1. Opis poslova
  2. Izjava o nepostojanju razloga isključenja.

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće: 

  1. Financijsku ponudu za pripremu i provedbu evaluacije te izradu izvještaja vanjske evaluacije
  2. Životopis (za fizičke osobe)
  3. Popis referenci
  4. Dokaz o iskustvu provedbe vanjske evaluacije
  5. Potpisana izjava o nepostojanju razloga isključenja

Uvjeti koje evaluator/ica mora zadovoljavati su tehničke i stručne sposobnosti potrebne za planiranje I provedbu vanjske evaluacije projekta. U skladu s tim evaluator/ica mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • Završenu četverogodišnju srednju školu;
  • imati iskustvo rada u vanjskoj evaluaciji (barem 2 angažmana kao vanjski evaluator/ica projekta)
  • upoznatost s tematikom projekta i iskustvo rada s organizacijama civilnog društva

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdit će se da li ponuditelj/ica zadovoljava navedene uvjete. Ponuditelj može biti i pravna i fizička osoba.

Svaki ponuditelj/ica koji dostavlja ponudu na ovu nabavu dužan/na je sudjelovati u pripremi dokumentacije za ovu nabavu povjerljivo (ne razotkriti sadržaj dokumentacije trećoj strani) i objektivno.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Opis posla koji se nalaze u privitku opisuje minimalne zahtjeve kojima tehnička ponuda mora udovoljiti.

Životopisi/popis referenci ponuđenog/ih stručnjaka moraju dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilima stručnjaka propisanima u Opisu poslova. Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil/e stručnjaka koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Procijenjena vrijednost nabave je 2 500,00 EUR / 18 750,00 HRK bruto. Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena. Usluga mora biti izvršena u skladu sa navedenim opisom posla i ostalim uvjetima navedenim  u Opisu zadatka u periodu od 02.siječnja do 30. siječnja 2018. Od strane evaluacijske komisije će biti odabrana ona ponuda koja ispunjava sve uvjete koji su navedeni u Opisu zadatka , a uz to nudi i najnižu cijenu. Cijena u Vašoj ponudi mora biti izražena u nacionalnoj valuti (HRK). Plaćanje će se izvršiti nakon što usluga bude izvršena i predano izvješće o obavljenoj usluzi u roku od 15 dana.

Krajnji rok za podnošenje ponude je 7 dana od objave poziva (do 28. prosinca 2018. u 16:00h). Svaka ponuda koja pristigne nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.

Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu info@cnzd.org.

Molimo Vas da svoju ponudu zajedno sa skeniranom dokumentacijom dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: info@cnzd.org. Nadalje, molimo Vas da u e-mailu s Vašom ponudom navedete referencu i broj nabave 01-18: „Natječaj za nabavu usluge vanjske evaluacije projekta“  te sljedeću napomenu: „Ne otvarati prije sastanka Evaluacijske komisije“.

Autor

Vanja

Datum

21.12.2018.

Vezani projekti

Partneri

A1 Hrvatska
Grad Osijek
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

Dokumenti