Large media

Poštovani,

Pozivamo Vas na Konferenciju za medije koja će se održati 27. rujna 2019. godine od 11:00 do 12:00 sati u prostorima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu na adresi Strossmayerova 1/I, Osijek. Konferencija za medije se održava u sklopu projekta „Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela“ koji Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provodi u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek i Centrom za poduzetništvo Osijek. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Konferencija za medije ima za cilj informiranje javnosti o početku projekta, važnosti programa koji su usmjereni na uspješnu resocijalizaciju i reintegraciju mladih počinitelja kaznenih djela te o mogućnostima uključivanja volontera u projektne aktivnosti. Molimo Vas da se, ukoliko je to moguće, odazovete pozivu na Konferenciju kako bi se javnost senzibilizirala i informirala o važnosti resocijalizacije i reintegracije mladih počinitelja kaznenih djela u lokalnu zajednicu. Ukoliko niste u mogućnosti sudjelovati na Konferenciji, molimo Vas da prenesete informaciju o tome da naša organizacija provodi projekt usmjeren na mlade počinitelje kaznenih djela te je u potrazi za volonterima putem objave Vaše medijske kuće, putem objave na internetskoj stranici ili društvenim mrežama.

Ovaj projekt je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobren u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020). Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.146.023,44 kune, a potpora Europskog socijalnog fonda iznosi 974.119,92 kune.

Projektom je predviđeno razvijanje socijalnih vještina i znanja te povećanje motivacije i konkurentnosti na tržištu rada mladih počinitelja kaznenih djela, jačanje kapaciteta organizacija i institucija kroz unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja civilnog sektora, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i zdravstva te razvoj međusektorske suradnje te senzibilizacija šire javnosti i razvijanje svijesti o važnosti resocijalizacije mladih počinitelja kaznenih djela i uloge organizacija civilnog društva.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta stručnjaka za kvalitetno pružanje pomoći i podrške mladim počiniteljima kaznenih djela. Projekt je prijavljen u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek i Centrom za poduzetništvo Osijek. Posredničko tijelo razine 1 je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Projekt financira Europski socijalni fond, a provodi se od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2021. godine.

Ovim putem Vas molimo da informirate javnost o početku projekta, važnosti programa koji su usmjereni na uspješnu resocijalizaciju i reintegraciju mladih počinitelja kaznenih djela te o mogućnostima uključivanja volontera u projektne aktivnosti.

Kontakt osoba:

Kristina Krulić Kuzman

Stručni suradnik – psiholog i voditelj projekta

E mail: kristina@cnzd.org

 

www.esf.hr  |  www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Datum

18.09.2019.

Partneri

Volonterski centar Osijek
Centar za poduzetništvo Osijek