Large snip okrugli stol

Okruglim stolom završava projekt „Najbolji ja – mentorski program sa svrhom selektivne prevencije ovisnosti“

 

Plakat Okruglog stola

 

Pozivamo Vas na Okrugli stol pod nazivom „Mentorski program 'Najbolji ja' – iskustva iz prakse“ koji se održava u sklopu projekta „Najbolji ja – mentorski program sa svrhom selektivne prevencije ovisnosti“ Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, partnera Volonterskog centra Osijek i Doma za odgoj djece i mladeži Osijek i stručnih suradnika s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Više o projektu: http://cnzd.org/projekti/najbolji-ja.

Opći cilj projekta „Najbolji ja“ je prevencija svih oblika ovisnosti kod djece i mladih s problemima u ponašanju ili u rizičnom socijalnom okruženju kroz uključivanje u mentorski program. Djeca i mladi na taj način unaprjeđuju svoje socijalne vještine i na kvalitetan način provode slobodno vrijeme te se potiču zdrave životne navike i prevenira ovisnost.

Okrugli stol je namijenjen stručnjacima koji se bave prevencijom ovisnosti, mentorskim programima te djecom i mladima, zatim mentorima-volonterima i zainteresiranoj javnosti.

Program Okruglog stola:

  • predstavljanje rezultata projekta
  • predstavljanje iskustava mentora-volontera i suradnika uključenih u projekt
  • stručne analize i diskusija
  • smjernice za daljnje preventivne aktivnosti

 

Okrugli stol održat će se 28. kolovoza 2018. godine od 13:00 do 14:00 h, u prostorijama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, na adresi Strossmayerova 1/I, Osijek.

 

Svoje sudjelovanje na Okruglom stolu možete prijaviti mailom na tena@cnzd.org ili telefonski na 031/272-953.

 

Veselimo se vašem dolasku!

Autor

Tena

Datum

20.08.2018.

Vezani projekti

Partneri

Volonterski centar Osijek
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek