Large education keyboard

U sklopu projekta “116 000 Hotline for Missing Children Croatia” Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Vas pozivaju da se uključite u edukaciju za edukatore koja će se održati 04. svibnja 2018. godine u trajanju od 9.00 do 17.00 sati. Edukacija će biti pripremljena i provedena od strane djelatnika Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta.

U okviru projekta predviđena je aktivnost izrade i pilot primjene preventivne radionice za više razrede osnovne škole i institucije za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te one s problemima u ponašanju. Preventivni program/radionica (2/3 susreta) za cilj ima senzibilizaciju i osvještavanje problematike nestale i zlostavljane djece, kao i stjecanje znanja i vještina u svrhu samozaštite djece od nasilja.

Radi se o interaktivnoj jednodnevnoj edukaciji kojoj je za cilj osposobiti djeatnike škola (nastavnike i stručne suradnike) kao i stručne djelatnike institucija i organizacija koji rade s djecom i mladima za provođenje izrađenih preventivnih radionica po priručniku.


Zadatak polaznika biti će temeljem edukacije i priručnika izrađenog za tu svrhu provesti preventivni program s jednim razredom/jednom grupom korisnika tijekom mjeseca svibnja 2018. te o tome izvjestiti projektni tim na zadanom obrascu.


Program edukacije održat će se u prostorijama Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek na adresi J.J.Strossmayera 1/I, 31 000 Osijek. Edukacija će biti prijavljena Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj psihološkoj komori te će svi sudionici dobiti potvrdu o sudjelovanju.

Zbog ograničenog broja sudionika molimo da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 27. travnja 2018. godine na mail adresu: kristina@cnzd.org.

 

Slika preuzeta sa: https://www.flickr.com/photos/jakerust/16660796639

Autor

Kristina

Datum

28.03.2018.

Vezani projekti