Def16 3d905b6b9638191ccebb5c7574bdeda0116633fc0ba7f63a16805df886a2e6d1

U sklopu obilježavanja 100. godina Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, ovim putem Vas pozivamo da se uključite u edukaciju za stručnjake na temu „Sigurnost i zaštita djece i mladih na internetu“ koja će se održati od 22.-23. ožujka 2018. godine u Centru za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce.

Navedena edukacija provodi se u sklopu projekta „Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje“ koji je dobio financijsku podršku od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u okviru Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini. Nositelj projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, a projekt je prijavljen u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci, Domom za odgoj djece i mladeži Zadar, Centrom za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce te u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Opći cilj projekta je: Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima provedbom sveobuhvatnog i samoodrživog programa prevencije namijenjenog djeci i mladima te edukacijom stručnjaka na području Vukovarsko – srijemske, Zadarske, Primorsko – goranske županije i Grada Zagreba.

U okviru projektnih aktivnosti Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce i Studijski centar socijalnog rada organiziraju edukaciju za stručnjake koji rade s djecom i mladima. Edukacija je namijenjena stručnjacima iz područja socijalne skrbi i obrazovanja, a na temu Sigurnost i zaštita djece i mladih na internetu“.

Sadržaj edukacije će biti usmjeren na temu nasilja putem interneta, temeljeno na najsuvremenijim znanstvenim istraživanjima i iskustvima iz prakse. Edukacija će uključiti aktualne teme poput: koristi i rizika modernih tehnologija,  prijetnja i prilika na društvenim mrežama, identificiranje potencijalnih rizičnih skupina djece u virtualnoj komunikaciji kao i mogućnosti rada s djecom i mladima u online okruženju.

Program edukacije održat će se u Centru za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce u slijedećim terminima:

  • 22. ožujka od 10 do 16h
  • 23. ožujka od 9h do 15h

 

Edukacija će biti prijavljena Hrvatskoj komori socijalnih radnika i Hrvatskoj psihološkoj komori.

Zbog ograničenog broja sudionika molimo da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do ponedjeljka 19. ožujka 2018. godine na mail  strucnitim@centarizvorselce.hr.

Autor

Kristina

Datum

26.02.2018.

Vezani projekti

Partneri

Centar za pružanje usluga u zajednici "Izvor"

Dokumenti