Large img 6002

2. Škola modernih tehnologija

U organizaciji i prostoru Društva za socijalnu podršku u Zagrebu je 22.11.2017. godine održana II. Škola modernih tehnologija, namijenjena stručnjacima koji rade s mladim osobama, uključujući pomažuće i odgojno-obrazovne profesije. Uz predavanja, radionice i panel rasprave, Škola je pružila priliku i za predstavljanje primjera dobre prakse u području modernih tehnologija.

O aktivnostima i rezultatima projekta Hrabri čuvari govorila je Ana Orlić iz udruge Hrabri telefon. Rezultate nacionalnog istraživanje o medijskim navikama djece i njihovih roditelja te o sigurnosti djece na Internetu, u okviru projekta  EU Kids Online predstavila je Lana Ciboci. Partneri ovog istraživanja su Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), Agencija za elektroničke medije, Hrvatski Telekom, Grad Zagreb (OŠ Većeslava Holjevca), Hakom, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu/Centar za sigurniji internet (CSI), a projekt podržavaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Također je Katarina Radat, predsjednica Društva za socijalnu podršku, predstavila rezultate istraživanja provedenog na temu dječje pornografije online.

Projekt „Centar za sigurniji Internet“ prezentirala je Dubravka Marušić, socijalna pedagoginja iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Sudionike je upoznala s brojnim promotivnim i edukativnim aktivnostima te dosadašnjim rezultatima provedbe projekta. Opisala je funkcioniranje Helpline servisa i Hotline servisa za prijavu ilegalnih i štetnih sadržaja na Internetu, kao i aktivnosti usmjerene na direktno aktivno uključivanje djece i mladih u prevenciju i podizanje svijesti njihovih vršnjaka o različitim aspektima sigurnosti na Internetu. Kao primjer je opisala provođenje Youth panela, u okviru kojih se djeci i mladima pruža prilika za izražavanje stavova o Internetu i društvenim mrežama, kroz debate, radionice i edukacije, nakon čega imaju priliku pridonijeti izgradnji novih alata za podizanje svijesti o sigurnijem korištenju Interneta. Također je istaknula preventivni program „WEB detektivi“, koji Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provodi u partnerstvu s Odjelom za prevenciju Ministarstva unutarnjih poslova. U okviru programa provedenog do sada u brojnim školama, učenicima se omogućuje da postanu WEB detektivi – akreditirani detektivi koji su obučeni prijavljivati neprimjereni sadržaj s kojim se susretnu na Internet stranici Centra.

Autor

Boris

Datum

27.11.2017.

Vezani projekti