English

Prijavite zabranjeni sadržaj!

Formular za prijavu ilegalnog sadržaja na internetu. Prijavite nepoćudne web stranice, blogove, chatove, mailove itd.

Internetski Hotline-ovi su dokazano efektivna prva linija obrane protiv nelegalnog interenetskog sadržaja. Putem njih internet korisnici imaju mogućnost prijaviti zabranjeni sadržaj na koji su naišli na internetu  i to preko online formulara. Hotline će analizirati prijavljeni sadržaj i ući u trag nelagalnim stranicama. Lokalne stranice koje sadrže nepoćudni sadržaj su upućene nacionalnom pravosuđu na kojima je da istraže tko je odgovoran za sadržaj te da taj sadržaj uklone s Interneta. Prema nacionalno utvrđenim načelima  informacije se mogu prenjeti direktno do davatelja internetski usluga kako bi se stranice koje sadrže zabranjeni materijal odmah uklonile.

*Sve prijave se proslijeđuju policiji. / All reports are forwarded to the police.

Inhope prijava Helpline prijava

Prijava zlostavljane djece

Formular za prijavu zlostavljane djece

Prijava