Large 116 000 logo

Nacionalni telefonski broj za nestalu djecu

Projekt „116 000 Hotline for Missing Children Croatia“ (JUST/2015/RDAP/AG/0116/8830) prošao je na natječaju kojeg financira Europska unija iz programa Rights, Equality and Citizenship Programme (REC Programme). Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske komisije.

Projekt je zadovoljio stroge uvijete i dobio visoku ocjenu, što je rezultiralo potpisivanjem ugovora i odobravanjem sredstava. Njegova vrijednost iznosi 183.256,15 € od čega Europska komisija financira 87.059,07 €, a 96.197,08 € sufinanciraju nositelj i partneri na projektu.

Glavni cilj projekta je jačanje uloge 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu u području promicanja, zaštite i unapređenja prava djece te prevencije i borbe protiv svih oblika nasilja nad djecom i mladima.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Jačanje kapaciteta 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu kroz razvoj novih funkcionalnosti, alata i mehanizama te kroz profesionalni razvoj ljudskih resursa, a sve u svrhu postavljanja  temelja za pokretanje Amber Alert sustava u Republici Hrvatskoj.
  2. Prevencija svih oblika nasilja nad djecom i mladima kroz provođenje znanstveno istraživačkih aktivnosti usmjerenih na ispitivanje fenomena nestale djece i organiziranje edukativnih aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sustava.  
  3. Osiguranje multidisciplinarnog pristupa fenomenu nestale djece kroz jačanje suradnje između ključnih dionika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
  4. Podizanje svijesti i senzibilizacija javnosti za tematiku nestanka djece te informiranje javnosti o uslugama dostupnim kroz 116 000 Nacionalni telefonski broj za nestalu djecu.

Projektne aktivnosti usmjerene su na nekoliko ciljnih skupina: djecu i mlade, roditelje i članove obitelji, stručnjake iz područja školstva, zdravstva i socijalne skrbi koji direktno rade s djecom i mladima te opću javnost.

Partneri na projektu su Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka i Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet iz Zagreba, a suradnici na projektu su Dom za odgoj djece i mladeži Osijek i Pravni fakultet Osijek.

Suradnici na projektu:

Dom za odgoj djece i mladeži, Osijek - http://domzaodgoj-osijek.hr/

Pravni fakultet, Osijek - http://www.pravos.unios.hr/

 

 

  

This project is co-founded by the European Union.

The contents of this web page are the sole responsibility of Center for missing and exploited children and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

 

This project is co-financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. 

The views expressed in this web page are the sole responsibility of Center for missing and exploited children.

Trajanje projekta

01.09.2016. - 31.08.2018.

Suradnici projekta

Thumb kristina gvozdi Kristina Vinković
Thumb dsc03872 Sanja Crnjak
Thumb kristina Kristina Krulić Kuzman
Thumb tena Tena Zalović

Partneri

Pravni fakultet Osijek
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Zagreb
Ured za udruge
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku