Large office 381228 1920

Edukativnim i promotivnim aktivnostima želimo povećati razinu svijesti djece i odraslih o važnosti sigurnog korištenja interneta i utjecaju digitalnih tehnologija na razvoj djece i mladih.

Javnom kampanjom „Klik vrijedan sigurnosti“, kroz izradu inovativnih, edukativnih i promotivnih alata o važnosti sigurnosti i zaštite djece na internetu i utjecaju digitalnih tehnologija te održavanjem Stručne konferencije prijeko potrebne za lokalnu zajednicu, nastojat ćemo podići svijest djece i odraslih o važnosti ovakvih programa. Navedenim aktivnostima omogućit će se sudionicima projekta da steknu znanje, vještine, razviju kritički stav i usvoje primjerena stajališta u skladu s njihovim interesima i sposobnostima.

Uspješno provedenim aktivnostima projekta ostvarit ćemo konkretne rezultate koji će direktno utjecati na cilj Poziva provedbom aktivnosti kojima se promiče kultura solidarnosti kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, kroz razvitak edukativnih i promotivnih materijala (slikovnica, radna bilježnica, naljepnice, web stranica) za osjetljive skupine (predškolci i djeca nižih razreda osnovnih škola) koji se tiču njihove sigurnosti i zaštite na internetu i utjecaju digitalnih tehnologija što u današnje vrijeme, uz vrtoglavo brz napredak tehnologije, izuzetno nedostaje. Također će se utjecati na poticanje aktivnog građanstva za uključenje u povećanje sigurnosti i zaštite djece na internetu, kroz stručnu konferenciju besplatnu za sudjelovanje kao i za besplatan live-streaming svim zainteresiranima što poboljšava ne samo njihovu razinu kvalitete života, već i osobama u njihovim privatnim i poslovnim životima. 

S obzirom na sve veću dostupnost elektroničkih sadržaja te sve izraženiju problematiku sigurnosti i zaštite na internetu i utjecaju digitalnih tehnologija u odgojno-obrazovnim ustanovama, dvije glavne ciljane skupine čine djeca predškolske i osnovnoškolske dobi. Uz djecu, ciljana skupina su i stručni djelatnici koji se u svom radu s djecom i mladima, ali i njihovim roditeljima/skrbnicima sve češće susreću s pojmovima vezanima uz sigurnost i zaštitu na internetu, a koji po kompetencijama i informiranosti o modernim tehnologijama često zaostaju za djecom i mladima s kojima rade te iz tog razloga propuštaju pravovremeno reagirati na opasnosti s kojima se djeca i mladi na internetu i povezanim digitalnim tehnologijama mogu susresti. 

Javna kampanja je financirana od strane Ureda za udruge Republike Hrvatske u sklopu Javnog poziva „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“.

Trajanje projekta

01.09.2018. - 30.11.2018.