Large 20180410 125326

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provodi projekt „Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje“ financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima. Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci, Domom za odgoj djece i mladeži Zadar, Centrom za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce te u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada.

U sklopu Specifičnog cilja 2. Utvrđivanje potreba te unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja socijalne skrbi te odgoja i obrazovanja u području prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima te pravovremene i kvalitetne intervencije, provodi se aktivnosti 2.2. Edukacija za stručnjake iz područja socijalne skrbi i obrazovanja na temu "Sigurnost i zaštita djece i mladih na internetu".

Dana 09. i 10. travnja održan je drugi ciklus navedene edukacije, ovaj put u Zadru. Ovim putem se želimo zahvaliti našem partneru - Domu za odgoj djece i mladeži Zadar na organizaciji edukaciji i ostvarenoj kvalitetnoj suradnji. Osim edukacije za stručnjake, studenti socijalnog rada sa Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu, održali su radionicu i edukaciju za djecu i mlade, korisnike DOma za odgoj djece i mladeži Osijek.

 

 

Autor

Kristina

Datum

11.04.2018.

Vezani projekti

Partneri

Dom za odgoj djece i mladeži Zadar