Large radionica skrbni tvo 3

U okviru projekta „Their Stories“, 06.6.2019. godine u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) proveo je edukativno-informativnu radionicu „Skrbništvo za djecu bez pratnje – izazovi i perspektive“, namijenjenu posebnim skrbnicima za djecu bez pratnje.

Uz brojne usluge i projektne aktivnosti usmjerene promicanju i zaštiti prava i interesa djece i mladih, CNZD je posljednje tri godine usmjerio i intenzivirao svoje djelovanje u području zaštite i pružanja neposredne podrške djeci bez pratnje te uspješno provodi nekoliko nacionalnih i europskih projekata vezanih uz unapređenje skrbi i promicanje prava i dobrobiti djece bez pratnje.

Projekt „Their Stories“ („Njihove priče“), proveden je uz financijsku podršku Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država te uz odobrenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (od 02.11.2018. – 02.7.2019.). Pored toga, Centar je partner nizozemske organizacije NIDOS u tri europska projekta: ALFACA II (usmjeren na razvoj udomiteljstva za djecu bez pratnje), ProGuard (unapređenje sustava skrbništva) te EGN (Europska mreža za skrbništvo).

U čitavom sustavu i procesu prihvata i zbrinjavanja svakog djeteta bez pratnje, sudjeluju posebni skrbnici koji zauzimaju središnju i nezamjenjivu poziciju te su suočeni s brojnim izazovima u usklađivanju obveza primarnog radnog mjesta i obveza koje proizlaze iz skrbničke uloge. Kroz kontinuiranu suradnju i kontakt stručnjaka CNZD sa stručnjacima i suradnicima iz ustanova socijalne skrbi, zapažene su i nadalje prisutne značajne potrebe, kako same djece bez pratnje za dodatnom podrškom, tako i stručnjaka u neposrednom radu s njima.

Primjeren i pravodoban pristup zajamčenim pravima djeteta bez pratnje moguć je jedino uz kontinuiranu skrb i podršku posebnog skrbnika, kvaliteta koje bi trebala biti usklađena s europskim standardima te međunarodnim, europskim i nacionalnim propisima. Međutim, zahtjevi prema posebnim skrbnicima su veliki, uz istovremeno nedostatnu podršku, međusobnu povezanost i koordinaciju s drugim dionicima procesa te izostanak specijaliziranih tematskih edukacija namijenjenih isključivo posebnim skrbnicima.

Stoga smo na ovoj radionici progovorili o izazovima u obnašanju dužnosti posebnog skrbnika te razmotrili mogućnosti unapređenja sustava skrbništva za djecu bez pratnje u Hrvatskoj, podrške i ostvarivanja prava posebnih skrbnika kao nužnim preduvjetima za pružanje adekvatne zaštite i skrbi o djeci bez pratnje.

Radionica je provedena u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom, a sudjelovalo je 20 posebnih skrbnika iz 8 centara za socijalnu skrb (Dugo Selo, Ivanec, Karlovac, Kutina, Osijek, Rijeka, Sisak i Zagreb) te CPUZ Zagreb-Dugave. Dubravka Marušić, voditeljica projekta, moderirala je radionicu te je sudionicima predstavila aktivnosti projekta „Their Stories“ i rezultate europskih projekata ALFACA II i ProGuard koje CNZD provodi u partnerstvu s nizozemskom organizacijom NIDOS. Tatjana Holjevac (HPC) održala je izlaganje na temu „EU standardi i međunarodni, europski i nacionalni pravni okvir zajamčenih prava djece bez pratnje“. Nakon izlaganja kroz interaktivni rad u manjim grupama, sudionici su raspravili o postojećoj pozitivnoj praksi i resursima u području skrbništva za djecu bez pratnje; slabostima/rizicima održivosti postojećeg sustava te o sastavnicama sustava skrbništva za djecu koje je potrebno razviti uspostavu kako bi se uspostavila održiva praksa skrbnika.

Sudionici su bili usuglašeni u visokoj ocjeni korisnosti radionice, koja je uz razmjenu iskustava, novih znanja i različitih materijala, pridonijela i jačem međusobnom povezivanju i novim kontaktima.

Autor

Kristina

Datum

07.06.2019.

Vezani projekti