Large 500 f 66670744 njyiokznuwci1knsbqde7xxh8f2pudd7

Svrha obilježavanja ovog dana je potaknuti sve članove društva na aktivnu borbu protiv ovisnosti i zlouporabe droga.

26.06. Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

U svijetu se svake godine 26. lipnja obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama s ciljem upozoravanja i upoznavanja cjelokupne javnosti s problemom zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti, s posebnim naglaskom na droge, kako bi se potaknulo sve članove društva na aktivnu borbu protiv ovisnosti i zlouporabe droga.

Veliki napori društva potrebni su u kontekstu suzbijanja ponude droga pokušavajući riješiti problem zlouporabe droga. Taj problem izravno ili neizravno utječe na život građana, poglavito na osjećaj njihove sigurnosti, zaštićenosti od raznih oblika kriminaliteta (imovinskog, nasilničkog), javni red i mir te sigurnost u cestovnom prometu.

Također, u današnjoj svakodnevici sve su izraženiji i drugi oblici tzv. modernih ovisnosti od kojih su najznačajniji ovisnost o kockanju i ovisnost o internetu. U ovom kontekstu, izrazito je važan utjecaj obitelji kao prvog odgojnoj i zaštitnog čimbenika u razvoju mladih osoba.

 

Ne drogama