O nama

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu vodeća je organizacija koja djeluje već više od petnaest godina u području zaštite djece od zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja putem interneta.

Svakodnevno skrbimo o djeci koja se nalaze u nepovoljnim životnim uvjetima i nastojimo podići kvalitetu njihova života.

U suradnji sa zajednicom, stručnjacima i nadležnim institucijama radimo na prevenciji nestanka djece te pružamo podršku obiteljima u kriznim situacijama.

 • Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih u svakom obliku
 • Sigurnost i zaštita djece i mladih na internetu
 • Prevencija nestanka djece i mladih te sprječavanje trgovine djecom
 • Promicanje i zaštita prava i interesa djece
 • Promicanje, razvoj i unapređenje zdravlja i kvalitete života djece, mladih i obitelji

Društvo u kojem svaki pojedinac razumije, prihvaća, poštuje i štiti prava djece i mladih; aktivno sudjeluje u pružanju pomoći, podrške djeci i mladima i  aktivno sudjeluje, razvija i koristi svoje potencijale u stvaranju sigurnog okruženja za djecu i mlade.

Zaštita prava djece i mladih te pružanje stručne pomoći i podrške kroz informiranje, edukaciju, savjetovanje  te senzibilizaciju javnosti za probleme djece i mladih.

0
+
djece u svakodnevnom tretmanu
0
naših centara za rad s djecom u 5 županija RH
0
+
zaposlenih stručnjaka svakodnevno radi s djecom, mladima i obiteljima
0
+
djece godišnje sudjeluje u aktivnostima Centra

Tretmanski rad s djecom

U čak osam gradova, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu pokrenuo je centre za rad s djecom u kojima provodimo preventivne i tretmanske aktivnosti.
Pružamo uslugu poludnevnog boravka u sklopu koje više od 100 djece i mladih svakodnevno dobiva pomoć i podršku koja im u njihovoj okolini nedostaje.

Usluga poludnevnog boravka obuhvaća:

 • Psihosocijalnu podršku (individualni i grupni savjetodavni rad s djecom i njihovim obiteljima)
 • Razvijanje radnih navika, samostalnosti i poticanje na brigu o zdravlju
 • Radionice socijalnih i komunikacijskih vještina
 • Pomoć i podršku u obrazovanju
 • Suradnju s roditeljima, nastavnim i stručnim osobljem te relevantnim institucijama
 • Organiziranje izvannastavnih aktivnosti radi kvalitetnog provođenja slobodnog vremena (kreativne, sportske, informatičke radionice te druge zabavne aktivnosti)

Nacionalni telefonski broj za nestalu djecu

116000

Jeste Ii znali da je 116 000 linija za podršku djeci, roditeljima i skrbnicima u situacijama kada dijete:

 • nestane
 • bježi od kuće ili institucije
 • kada drugi roditelj odvede dijete u stranu državu
 • kada je dijete u migraciji bez zakonskog zastupnika ili je žrtva trgovine ljudima

Stručnjaci Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u takvim situacijama putem besplatne telefonske linije 116 000, dostupne 24 sata na dan, pružaju podršku i korisne informacije kako bi se dijete pronašlo i vratilo na sigurno.

Organiziramo i brojne aktivnosti kojima nastojimo spriječiti nestanke djece u Hrvatskoj, a o ovom problemu informiramo i građane te educiramo stručnjake.

Centar za sigurniji internet

Kroz dugogodišnje iskustvo zaštite djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu uočili smo potrebu za osnivanjem nacionalnog Centra za sigurniji internet.

Najvažnije usluge koje Centar za sigurniji Internet pruža:

Besplatna i anonimna telefonska linija za djecu i roditelje 0800 606 606

Anonimna prijava ilegalnog sadržaja na internetu

Portal o sigurnisti na internetu i edukacijska platforma za stručnjake