Zajedno za dobrobit djece

Svojim donacijama pomognite u svakodnevnom radu Centra kako bi zajedno osigurali dobrobit djece!

O nama

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu vodeća je organizacija koja djeluje već više od deset godina u području zaštite djece od zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja putem interneta.

Svakodnevno skrbimo o djeci koja se nalaze u nepovoljnim životnim uvjetima i nastojimo podići kvalitetu njihova života.

U suradnji sa zajednicom, stručnjacima i nadležnim institucijama radimo na prevenciji nestanka djece te pružamo podršku obiteljima u kriznim situacijama.

Naši ciljevi

  • Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih u svakom obliku
  • Sigurnost i zaštita djece i mladih na internetu
  • Prevencija nestanka djece i mladih te sprječavanje trgovine djecom
  • Promicanje i zaštita prava i interesa djece
  • Promicanje, razvoj i unapređenje zdravlja i kvalitete života djece, mladih i obitelji
0
+
djece u svakodnevnom tretmanu
0
naših centara za rad s djecom u 5 županija RH
0
+
zaposlenih stručnjaka svakodnevno radi s djecom, mladima i obiteljima
0
+
djece godišnje sudjeluje u aktivnostima Centra

„Mi dolazimo na loš glas zbog nekoga tko treba priču“…

Na Svjetski dan socijalnog rada, 21. ožujka 2023. Godine naš…

Pozivni centar za nestalu djecu

116 000 linija je za podršku djeci, roditeljima i skrbnicima u situacijama kada dijete nestane, bježi od kuće ili institucije, kada drugi roditelj odvede dijete u stranu državu, kada je dijete u migraciji bez zakonskog zastupnika ili je žrtva trgovine ljudima.