Savjetovalište

za djecu, mlade i obitelj

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu više od 10 godina pruža uslugu savjetodavnog rada na području Osječko – baranjske županije kroz rad besplatnog Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj te na razini cijele države kroz rad 116 000 i 0800 606 606 telefonskih linija. Organizacija smo koja okuplja psihologe, socijalne radnike i socijalne pedagoge koji se, osim bogatog iskustva u savjetodavnom radu, dodatno educiraju i u području psihoterapije. Naše usluge za djecu i mlade potpuno su besplatne i dostupne svakom djetetu i mladoj osobi u potrebi! Cilj našeg rada je pružiti psihosocijalnu pomoć i podršku svakoj osobi koja je u potrebi, a metode i tehnike rada individualizirati i prilagoditi svakom  pojedincu. Zbog stručnosti, profesionalnosti i fleksibilnosti u radu privukli smo pozornost ne samo djece i mladih, nego i svih drugih dobnih skupina koje su naše usluge prepoznale kao kvalitetne i nužno potrebne u zajednici.

O kvaliteti naših usluga najviše govori činjenica da je u protekle 2 godine u rad Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj uključeno više od 100 korisnika različite dobi koji su nam se obraćali s različitim poteškoćama i iz različitih razloga. Bez obzira s kojom poteškoćom korisnici dolazili, 15 stručnjaka Centra za nestalu i zlostavljanu djecu koji su do sada bili uključeni u rad Savjetovališta spremno su i profesionalno odgovarali na svaki postavljeni izazov, a cilj je svima bio jednak: zadovoljan korisnik i uspješan savjetodavni rad. Korisnici su se u Savjetovalište uključivali na vlastitu inicijativu, bili su upućeni od nadležnih Centara za socijalnu skrb i drugih ustanova socijalne skrbi ili su se uključivali po preporuci škole. Suradnja s drugim dionicima u zajednici se pokazala vrlo važnom za pružanje pravodobne i pravovaljane pomoći i podrške, posebice kada je riječ ranjivim skupinama našeg društva.

Trenutno naša Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj djeluju u Osijeku i Vinkovcima, a od studenog 2020. godine i u Belom Manastiru će biti moguće dobiti savjetodavnu pomoć i podršku od strane stručnih djelatnika Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Osim uživo, a posebice u vrijeme korona krize, naše usluge su dostupne i putem online platformi.

U svemu što radimo, nastojimo zadržati visoku razinu profesionalnosti i fleksibilnosti, što naši korisnici prepoznaju i cijene.

Potrebna vam je stručna pomoć i podrška?

Željeli biste porazgovarati sa stručnom osobom o izazovima s kojima se suočavate?

Htjeli biste osigurati stručnu i kvalitetnu pomoć i podršku za svoje dijete?

Nemate neki poseban problem, ali biste željeli unaprijediti svoje socijalne i komunikacijske vještine?

Javite nam se na sljedeće kontakte:

E-mail: info@cnzd.org
Telefon: 031/272-953

Područja rada Savjetovališta

 • Unaprjeđenje roditeljskih kompetencija
 • Postavljanje granica u odgoju
 • Poboljšanje odnosa s partnerom
 • Povećanje radne učinkovitosti
 • Nošenje s gubitkom bliskih osoba
 • Nošenje s razvodom braka
 • Upravljanje stresom
 • Vršnjačko nasilje
 • Rizična ponašanja na internetu

Usluge koje nudi naše Savjetovalište

 • Individualni savjetodavni rad
 • Individualna psihoterapija
 • Radionice socijalnih i komunikacijskih vještina
 • Mentorski program za djecu i mlade

Naš stručni tim

Tomislav Ramljak

diplomirani socijalni radnik

Psihoterapeut pod supervizijom, rad usmjerava prema razvijanju roditeljskih kompetencija, problemima u partnerskim odnosima, roditeljskoj odgovornosti tijekom i nakon razvoda, suočavanju sa strahom i životnim izazovima te procesima individualnih promjena.

Tena Brkić

magistra socijalne pedagogije

Završila studij socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, a od 2014. godine radi u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu s djecom i mladima te njihovim roditeljima/skrbnicima. Profesionalna područja interesa su joj djeca i mladi s problemima u ponašanju, maloljetnička delinkvencija, prevencija, mentalno zdravlje, rizična ponašanja, ovisnosti, bjegovi od kuće ili iz institucija… Usmjerena je na direktni individualni rad s djecom i mladima, ali i rad s grupom, te u savjetodavnom radu koristi različite kreativne tehnike, a od 2020. godine je uključena u edukaciju iz Realitetne terapije.

Sanja Crnjak

magistra psihologije

Prvo iskustvo u savjetodavnom radu stječe u Centru za socijalnu skrb. U Centru za nestalu i zlostavljanu djecu radi u poludnevnom boravku za djecu s problemima u ponašanju gdje provodi savjetodavni rad s djecom i roditeljima. U Londonu je educirana za vođenje škole pozitivnog roditeljstva.

Kristina Krulić Kuzman

magistra psihologije

Psihoterapeut pod supervizijom (područje: dječja i adolescentna integrativna psihoterapija). Posebno područje interesa su joj djeca i mladi s problemima u ponašanju i rizična ponašanja djece i mladih u online okruženju. Psihosocijalnim savjetodavnim radom i odraslima se intenzivno bavi  posljednjih 7 godina.

Martina Nikolić

magistra psihologije

Diplomirana psihologinja s iskustvom u radu s osobama s intelektualnim oštećenjem, osnovnoj školi i djecom s problemima u ponašanju. Konstantno se usavršava te pohađa brojne edukacije poput edukacije za korištenje ekspresivnih art terapija, asocijativne karte, mindfulness za djecu i adolescente. Trenutno u edukaciji za realitetnog psihoterapeuta.

Vanja Šokić

magistra psihologije

Usavršavanje u savjetodavnom radu započinje još 2012. godine, odmah po završetku fakulteta kroz program  osnaživanja stručnjaka u pomagačkom radu te kroz stručno osposobljavanje u KBC Osijek na Zavodu za dječju i adolescentu psihijatriju. Svoje znanje kontinuirano nadopunjuje brojnim edukacijama u području rada s djecom i mladima te pružanja psihološke pomoći. Trenutno završava drugi stupanj kognitivno – bihevioralne terapije.

Lidija Štelcer

magistra psihologije

Koordinator Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj te koordinator besplatne stručne telefonske linije koja pruža psihološku pomoć djeci, roditeljima i stručnjacima o sigurnosti i zaštiti na internetu. Svoj rad usmjerava na prevenciju različitih oblika nasilja nad i među djecom i mladima uz pružanje savjetodavne pomoći i podrške djeci, mladima i obiteljima. Trenutno u edukaciji za realitetnog psihoterapeuta.

Kristina Vinković

magistra psihologije

Magistra psihologije s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi te njihovim obiteljima. Trenutno završava 2. stupanj edukacije za kognitivno-bihevioralnog terapeuta. U savjetodavnom radu koristi kognitivno-bihevioralne principe i tehnike.