19th Ave New York, NY 95822, USA

Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela

U rujnu započinje provedba projekta “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” (UP.04.2.1.05.0014)

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobren je projekt “Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela” (UP.04.2.1.05.0014). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020).

Predviđeno trajanje projekta je od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2021. godine

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.146.023,44 kune, a potpora Europskog socijalnog fonda iznosi 974.119,92 kune.

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek i Centrom za poduzetništvo Osijek.

Posredničko tijelo razine 1 je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društava.

Kontakt osoba:

Kristina Krulić Kuzman, Stručni suradnik – psiholog i voditelj projekta

E mail: kristina@cnzd.org

Opći cilj projekta

 jačanje kapaciteta stručnjaka za kvalitetno pružanje pomoći i podrške mladim počiniteljima kaznenih djela.

Specifični ciljevi projekta
 1. Razvijanje socijalnih vještina i znanja te povećanje motivacije i konkurentnosti na tržištu rada mladih počinitelja kaznenih djela
 2. Jačanje kapaciteta organizacija i institucija kroz unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja civilnog sektora, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i zdravstva te razvoj međusektorske suradnje
 3. Senzibilizacija šire javnosti i razvijanje svijesti o važnosti resocijalizacije mladih počinitelja kaznenih djela i uloge organizacija civilnog društva
Očekivani rezultati projekta
 1. Razvijene socijalne vještine i znanja mladih počinitelja kaznenih djela te povećana njihova motivacija i konkurentnost na tržištu rada
 2. Unaprijeđeni kapaciteti stručnjaka kroz razvoj novih znanja i vještina
 3. Javnost senzibilizirana i informirana o važnosti resocijalizacije i reintegracije mladih počinitelja kaznenih djela u lokalnu zajednicu
 4. Postignuto uspješno praćenje, koordinacija i provedba projektnih aktivnosti te su ostvareni predviđeni rezultati i svrha projekta

www.esf.hr  |  www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Trajanje projekta

01.09.2019. – 31.08.2021.

Suradnici projekta

 • Sanja Crnjak
 • Martina Nikolić
 • Kristina Krulić Kuzman
 • Tena Brkić
 • Matej Žižanović

Partneri