19th Ave New York, NY 95822, USA

Pruži mi ruku – potpora mladima u riziku od siromaštva

Započela 3. godina provedbe projekta

U okviru Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2017. godinu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobrilo financijska sredstva za provođenje projekta „Pruži  mi ruku – potpora mladima u riziku od siromaštva“.

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek.

1. studenog 2019. godine je krenila treća godina provedbe projekta te će trajati do 31. listopada 2020. godine. 

U trećoj godini provedbe projekta planiramo i dalje pružati savjetodavne usluge i pružati psihosocijalnu pomoć mladima u riziku od siromaštva. Također je u planu provedba radionica vještina predstavljanja poslodavcima kao i radionica praktičnih vještina kroz koje će mladi usvojiti vrijedne vještine potrebne za ulazak u svijet rada. Uz edukativne aktivnosti ćemo provoditi i medijsku kampanju koja će služiti za informiranje i senzibiliziranje javnosti o problemima s kojima se mladi u riziku od siromaštva susreću i načine na koji im se može pomoći. Takoćer ćemo nadograditi i održavati web stranicu www.cnzd.org s novim informacijama.

Opći cilj projekta

Doprinijeti poštivanju i zaštiti ljudskih prava mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi te su u riziku od siromaštva kroz podržavanje projekta udruge koja uključuje, potiče i priprema mlade koji izlaze iz sustava socijalne skrbi za preuzimanje uloge aktivnih građana.

Specifični cilj projekta

Osposobljavanje minimalno 10 mladih koji izlaze iz sustava socijalne skrbi za razvijanje dodatnih vještina i kompetencija kojima će se doprinijeti boljim mogućnostima zapošljavanja nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi

Trajanje projekta

01.11.2019. – 31.10.2020.

Suradnici projekta

  • Tomislav Ramljak
  • Tomislav Galić
  • Matej Žižanović

Partneri