19th Ave New York, NY 95822, USA

Koja je razlika između produženog i poludnevnog boravka?

osmjeh

U svom svakodnevnom radu susrećemo se s činjenicom da ljudi nisu svjesni razlika između produženog boravka koji se provodi unutar škole i usluge poludnevnog boravka.

Radi se o oblicima rada s djecom, no postoje ključne razlike, a mi vam ih donosimo u nastavku.

Produženi boravak

Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike izvan redovite nastave, a može se izvoditi i u vrijeme odmora za učenike (Pravilnik  o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi, NN 62/19).

a organizaciju i način provedbe programa produženoga boravka nadležna je škola. U produženom boravku radi učitelj koji priprema, organizira i provodi neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima.

Zaključno, produženi boravak provodi se u školi, obično se provodi nakon nastave, a roditelji se, nakon obavijesti škole o postojanju produženog boravka, dobrovoljno prijavljuju za ovaj oblik rada s djecom.

Poludnevni boravak

Boravak je socijalna usluga Zakona o socijalnoj skrbi, a može se provoditi kao cjelodnevni i kao poludnevni boravak. Uslugu pružaju pružatelji socijalnih usluga koji su posebno definirani Zakonom o socijalnoj skrbi. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu od 2014. godine provodi uslugu poludnevnog boravka, kao registrirani pružatelj socijalne usluge, koja uključuje preventivni i tretmanski rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Trenutno Centar ima 7 poludnevnih boravaka na području 5 slavonskih županija.

Poludnevni boravak „Legosi u centru“ pruža uslugu boravka, stručne psihosocijalne pomoći i odgojno-obrazovnih intervencija prema djeci i mladima koji ispoljavaju probleme u ponašanju.

Djeca su uključena u tretman poludnevnog boravka nakon što su u njihovom funkcioniranju zapažene određene poteškoće, pa pripadaju skupini tzv. «rizične populacije». Kako se djeca nalaze u razdoblju intenzivnog rasta i razvoja, ne možemo govoriti o konačno definiranim obrascima ponašanja, pa se poludnevni boravak tretira kao preventivni program, ali i kao izvaninstitucionalna socijalna usluga.

Djecu u naš tretman poludnevnog boravka upućuje nadležni centar za socijalnu skrb temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22). Usluga se pruža radnim danima, a djeca provode od 4 do 6 sati dnevno u poludnevnom boravku te su im u sklopu tretmana, osim odgojno – obrazovnog rada, organizirani različiti sadržaji, s naglaskom na strukturiranje slobodnog vremena, individualni, grupni i savjetodavni rad te suradnju s roditeljima, školama i drugim relevantnim institucijama.

U sklopu projekta „Legosi u centru – zaokružena priča!“ kapaciteti poludnevnog boravka u Osijeku proširuju se na 20 korisnika što je veliki korak naprijed koji doprinosi ostvarivanju ciljeva deinstitucionalizacije, ali i proširuje mrežu socijalnih usluga na području Osijeka.