19th Ave New York, NY 95822, USA

Sinergija integracije!

Naziv poziva: Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga

Trajanje projekta: 1. srpnja 2022. – 31. prosinca 2022.

Ukupna vrijednost projekta: 30.000,00 HRK

Osoba za kontakt: Ivan Ćaleta

e-mail: ivan.caleta@cnzd.org

Kratki opis projekta

Promotivnim i edukativnim aktivnostima osvijestiti javnost o važnosti integracije raseljenih osoba te omogućiti raseljenim osobama brži i lakši pristup svim potrebnim informacijama o zaštiti, pomoći, obrazovanju i radu.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta: Promovirati aktivnosti koje osiguravaju lakšu integraciju raseljenih osoba

Specifični ciljevi:

  1. Osigurati dostupnost informacija raseljenim osobama kroz izradu informativnih i edukativnih materijala
  2. Diseminacija primjera dobre prakse putem izrade promotivnih materijala, objava na društvenim mrežama te održane konferencije za širu javnost

Trajanje projekta

1. srpnja 2022. – 31. prosinca 2022.

Partneri