19th Ave New York, NY 95822, USA

Važnost financijske pismenosti

naslovna financijska pismenost

Financijsku pismenost možemo definirati kao kombinaciju znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih financijskih odluka. Financijska pismenost važna je u razumijevanju financijskih proizvoda i donošenju ispravnih financijskih odluka, jer smanjuje broj individualnih ali i poduzetničkih promašaja te umanjuje rizik od siromaštva i pridonosi ekonomskom rastu i razvoju kako pojedinca tako i društva u cjelini (OECD). U današnjem svijetu, gdje su osobne financije postale sve složenije, važnost financijske pismenosti mora biti istaknuta kao jedna od ključnih životnih vještina potrebnih pojedincu za svakodnevno funkcioniranje.

Razumijevanje Financijske Pismenosti

Financijska pismenost obuhvaća niz financijskih tema i pojmova, uključujući proračun, štednju, ulaganje, upravljanje dugom i planiranje za mirovinu. Nije riječ samo o razumijevanju osnova novca, već i o donošenju mudrih financijskih odluka kako bi se postigli kratkoročni i dugoročni financijski ciljevi. Dublje ćemo se pozabaviti nekim ključnim aspektima financijske pismenosti.

 • Izrada proračuna: Kreiranje vlastitog proračuna i vođenje brige o njemu je temelj financijske pismenosti. Uključuje stvaranje plana za trošenje novca, uzimajući u obzir vlastite prihode i rashode. Dobro osmišljen proračun pomaže nam kontrolirati svoje troškove, štedjeti za budućnost i izbjeći nepotrebne dugove.
 • Štednja: Štednja je praksa odvajanja dijela svojih prihoda za buduću upotrebu. Financijski pismeni pojedinci razumiju važnost štednje za nepredvidive situacije, mirovinu i financijske ciljeve poput kupovine nekretnine ili  mogućnosti odlaska na odmor.
 • Ulaganje: Ulaganje je način za rast vašeg bogatstva tijekom vremena. Financijska pismenost uključuje razumijevanje različitih opcija ulaganja poput dionica, obveznica, investicijskih fondova i nekretnina, kao i upravljanje rizikom i diversifikaciju portfelja.
 • Upravljanje Dugom: Upravljanje dugom ključno je za očuvanje financijske sigurnosti. Financijski pismeni pojedinci znaju kako mudro koristiti kredit, efikasno otplaćivati dug i izbjegavati upadanje u začarani krug dugovanja koji može biti financijski poguban.
 • Planiranje za Mirovinu: Planiranje za mirovinu uključuje štednju i ulaganje kako bi se osigurala financijska sigurnost tijekom zlatnih godina. Razumijevanja stupova mirovinskog osiguranja te procjena troškova mirovine ključni su dijelovi financijske pismenosti. Sustav mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj zasniva se na tri stupa osiguranja – prva dva su obvezna i doprinose za njih poslodavac izdvaja iz vaše plaće, a treći je dobrovoljan.
 • Financijski ciljevi: Postavljanje konkretnih financijskih ciljeva i izrada plana kako ih ostvariti sastavni su dio financijske pismenosti. Bilo da se radi o otplati studentskih kredita, kupovini automobila ili štednji za vaš odmor iz snova, jasni ciljevi pomažu pojedincima da ostanu fokusirani na svoj financijski plan.

Zašto je financijska pismenost važna?

 • Osnaživanje: Financijska pismenost pojedincima daje moć da preuzmu kontrolu nad svojom financijskom budućnošću. Osigurava im znanja i vještine potrebne za donošenje informiranih odluka, smanjujući financijski stres i anksioznost.
 • Ekonomska stabilnost: Financijski pismeno stanovništvo pridonosi ekonomskoj stabilnosti. Kada ljudi odgovorno upravljaju svojim financijama, smanjuje se rizik od financijskih kriza i ekonomskih recesija izazvanih prekomjernim dugom i lošim financijskim odlukama.
 • Izbjegavanje upadanja u dugove: Bez financijske pismenosti, pojedinci su osjetljiviji na upadanje u zamke duga, poput kreditnih kartica s visokim kamatama i prevarantskih shema zajmova. Biti financijski pismen pomaže ljudima donositi pametne odluke o zaduživanju i izbjegavati nepotrebne dugove.
 • Izgradnja financijskih zaliha: Financijska pismenost ključna je za stvaranje financijskih zaliha. Kada pojedinci razumiju kako štedjeti, ulagati i povećavati svoj novac, vjerojatnije je da će tijekom vremena stvarati novčane zalihe i brže ostvariti svoje financijske ciljeve.
 • Sigurnost mirovine: U današnjem suvremenom društvu u kojem tradicionalni mirovinski planovi gube svoju snagu, razumijevanje planiranja za mirovinu i štednje za mirovinu je ključno. Financijska pismenost osigurava da pojedinci mogu uživati u udobnoj mirovini i ne potrošiti svoju ušteđevinu prije smrti.
 • Poduzetništvo: Financijska pismenost također je ključna za buduće poduzetnike. Pomaže im u upravljanju financijama svog poslovanja, donošenju informiranih investicijskih odluka i snalaženju u složenom svijetu poslovnih financija.

Promocija Financijske Pismenosti

Promocija financijske pismenosti zajednička je odgovornost različitih dionika, uključujući vlasti, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva, poslodavce i same pojedince.

 • Obrazovanje: Financijsko obrazovanje trebalo bi započeti već u osnovnoj školi. Integracija financijske pismenosti u nastavni plan i program opskrbljuje mlade ljude ključnim vještinama upravljanja novcem od najranije dobi. Mnoge zemlje već su počele provoditi programe financijskog obrazovanja u školama.
 • Programi na radnom mjestu: Poslodavci mogu odigrati značajnu ulogu u promicanju financijske pismenosti među svojim zaposlenicima. Ponuda programa za financijsko opismenjavanje, radionice za planiranje mirovine i pristup financijskim savjetnicima mogu pomoći zaposlenicima da donose mudre financijske odluke.
 • Online resursi i alati: Internet je riznica financijskih informacija i resursa. Brojne web stranice, blogovi i aplikacije pružaju besplatne sadržaje za financijsko obrazovanje, alate za proračun i upute za ulaganje.
 • Kampanje za promicanje financijske pismenosti: Vlasti i neprofitne organizacije često provode kampanje za financijsku pismenost kako bi podigli svijest i pružili resurse osobama koje žele unaprijediti svoje financijsko znanje. Ove kampanje mogu uključivati seminare, radionice i druge razne online resurse i alate.
 • Osobna odgovornost: Konačno, pojedinci moraju preuzeti osobnu odgovornost za svoje financijsko obrazovanje. Čitanje knjiga, prisustvovanje seminarima i traženje savjeta od financijskih stručnjaka koraci su koje pojedinci mogu poduzeti kako bi poboljšali svoju financijsku pismenost i osigurali si mirniju budućnost.

Financijska pismenost ključna je životna vještina koja pojedincima daje moć da donose informirane i odgovorne financijske odluke. Obuhvaća izradu budžeta, štednju, ulaganje, upravljanje dugom i planiranje za mirovinu, među ostalim aspektima. Važnost financijske pismenosti ne može se precijeniti jer vodi ekonomskoj stabilnosti, izbjegavanju duga, stvaranju bogatstva i osiguranju mirovine.

Promocija financijske pismenosti zahtijeva zajednički napor vlada, obrazovnih ustanova, poslodavaca i samih pojedinaca. Ulaganjem u financijsko obrazovanje možemo osnažiti pojedince da preuzmu kontrolu nad svojim financijskom budućnošću, smanje financijski stres i pridonesu financijski sigurnijem i stabilnijem društvu. Financijska pismenost nisu samo brojke; radi se o postizanju financijskih ciljeva, ostvarivanju snova i osiguranju svjetlije budućnosti za nas, ali i za buduće generacije.