19th Ave New York, NY 95822, USA

Sudjelovali smo na Okruglom stolu o provedbi preporuka iz Izvješća GRETA-e i provedbi Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima u RH

Samir Ceric Kovacevic-Canon EOS R6-0303

Na preporuke Europskog parlamenta Europska komisija je 18. listopada proglasila Europskim danom borbe protiv trgovanja ljudima.

Tim povodom, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Tajništvom Vijeća Europe za Konvenciju o suzbijanju trgovine ljudima organizirao je Okrugli stol na temu provedbe preporuka iz izvješća GRETA-e i preporuka Odbora stranaka Vijeća Europe o provedbi Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, sastavljenih nakon provedenog trećeg kruga evaluacije primjene navedene Konvencije.

Okrugli stol održao se 18. listopada 2022. godine, a među uzvanicima i govornicima našli su se stručnjaci Centra za nestalu i zlostavljanu djecu kao organizacije koja se već 15 godina ulaže napore u prevenciju nestanaka djece i mladih te sprječavanje trgovine djecom, ali i svakog oblika seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Ispred Centra za nestalu i zlostavljanu djecu izložili smo aktivnosti koje se odnose na mjere za sprječavanje i suzbijanje trgovine djecom. U tom smislu predstavljan je poludnevni boravak kao izvaninstitucionalna usluga koja je preventivno usmjerena na bjegove djece iz institucija te Pozivni centar za nestalu djecu 116 000 kao harmonizirani broj koji služi za podršku djeci, roditeljima i skrbnicima u situacijama kada dijete nestane ili je žrtva trgovine ljudima.

U kontekstu identifikacije žrtava trgovine ljudima uključujući i aktivnosti koje se odnose na raseljene osobe iz Ukrajine predstavljen je primjer dobre prakse suradnje regionalne samouprave i Centra, a to je akcijski plan „Slavonsko srce za obitelji Ukrajine“.

Kao područje na koje je potrebno posebno skrenuti pozornost, a na čemu Centar za sigurniji Internet više godinama aktivno djeluje, jest područje vrbovanja djece putem interneta. Djeca koja su žrtve vrbovanja putem interneta u velikom su riziku postati žrtve trgovine ljudima obzirom da predatori vrlo vješto i autentično uspostavljaju odnos s djetetom s namjerom razvijanja povjerenja, a krajnji cilj je sastanak uživo s djetetom.

Trgovina ljudima jedna je od najtežih povreda ljudskih prava, koje ugrožava život, slobodu i dostojanstvo ljudi. 

Ukoliko posumnjate na ovo kazneno djelo ili Vam se čini da nešto nije u redu nazovite jednu od naših besplatnih linija:

  •  116 000 – Telefon za nestalu djecu
  •  0800 606 606 – savjetodavna linija Centra za sigurniji Internet